Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skansen Marine As
Juridisk navn:  Skansen Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Harald Stangeland Storebø Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997168305
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/8/2011 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.69%
Resultat  
  
105.46%
Egenkapital  
  
62.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.667.000 1.202.000 655.000 738.000 1.078.000
Resultat: 602.000 293.000 -99.000 61.000 380.000
Egenkapital: 1.239.000 764.000 526.000 625.000 584.000
Regnskap for  Skansen Marine As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.667.000 1.202.000 655.000 738.000 1.078.000
Driftskostnader -1.014.000 -848.000 -687.000 -639.000 -685.000
Driftsresultat 653.000 354.000 -31.000 99.000 393.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -52.000 -61.000 -69.000 -38.000 -14.000
Finans -51.000 -61.000 -68.000 -38.000 -13.000
Resultat før skatt 602.000 293.000 -99.000 61.000 380.000
Skattekostnad -127.000 -55.000 0 -17.000 -103.000
Årsresultat 475.000 238.000 -99.000 45.000 278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.020.000 2.971.000 2.892.000 2.971.000 2.835.000
Sum omløpsmidler 1.405.000 980.000 786.000 1.007.000 574.000
Sum eiendeler 4.425.000 3.951.000 3.678.000 3.978.000 3.409.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 652.000 414.000 513.000 472.000
Sum egenkapital 1.239.000 764.000 526.000 625.000 584.000
Sum langsiktig gjeld 2.707.000 2.883.000 3.037.000 3.242.000 1.499.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 304.000 115.000 111.000 1.327.000
Sum gjeld og egenkapital 4.425.000 3.951.000 3.678.000 3.978.000 3.410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.542.000 1.202.000 47.000 696.000 1.045.000
Andre inntekter 125.000 0 609.000 42.000 33.000
Driftsinntekter 1.667.000 1.202.000 655.000 738.000 1.078.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -430.000 -333.000 -154.000 -164.000 -292.000
Avskrivning -145.000 -140.000 -123.000 -145.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -439.000 -375.000 -410.000 -330.000 -222.000
Driftskostnader -1.014.000 -848.000 -687.000 -639.000 -685.000
Driftsresultat 653.000 354.000 -31.000 99.000 393.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 1.000
Finanskostnader -52.000 -61.000 -69.000 -38.000 -14.000
Finans -51.000 -61.000 -68.000 -38.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 475.000 238.000 -99.000 45.000 278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.181.000 2.181.000 2.181.000 2.138.000 1.856.000
Maskiner anlegg 839.000 37.000 46.000 0 0
Driftsløsøre 0 90.000 38.000 106.000 132.000
Sum varige driftsmidler 3.020.000 2.971.000 2.892.000 2.971.000 2.835.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.020.000 2.971.000 2.892.000 2.971.000 2.835.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 7.000 21.000 113.000 403.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.400.000 973.000 765.000 894.000 171.000
Sum omløpsmidler 1.405.000 980.000 786.000 1.007.000 574.000
Sum eiendeler 4.425.000 3.951.000 3.678.000 3.978.000 3.409.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 652.000 414.000 513.000 472.000
Sum egenkapital 1.239.000 764.000 526.000 625.000 584.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.707.000 2.883.000 3.037.000 3.242.000 1.499.000
Leverandørgjeld 75.000 8.000 70.000 52.000 1.185.000
Betalbar skatt 139.000 55.000 0 17.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 47.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 219.000 241.000 45.000 42.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 304.000 115.000 111.000 1.327.000
Sum gjeld og egenkapital 4.425.000 3.951.000 3.678.000 3.978.000 3.410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 926.000 676.000 671.000 896.000 -753.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.2 6.8 9.1 0.4
Likviditetsgrad 2 2.9 3.2 6.8 9.1 0.5
Soliditet 2 19.3 14.3 15.7 17.1
Resultatgrad 39.2 29.5 -4.7 13.4 36.5
Rentedekningsgrad 12.6 5.8 -0.4 2.6 28.1
Gjeldsgrad 2.6 4.2 6 5.4 4.8
Total kapitalrentabilitet 14.8 9 -0.8 2.5 11.6
Signatur
08.05.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HARALD STANGELAND
KJELL STANGELAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex