Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skansen Agenturer
Juridisk navn:  Skansen Agenturer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47771977
Stabburveien 7/9 Stabburveien 7/9 Fax:
1617 Fredrikstad 1617 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 995618362
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/22/2010
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Rt Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 584.000 0 0 0
Resultat: 0 84.000 -8.000 -114.000 -61.000
Egenkapital: 0 -395.000 -384.000 -375.000 -262.000
Regnskap for  Skansen Agenturer
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 584.000 0 0 0
Driftskostnader 0 -200.000 -8.000 -14.000 -61.000
Driftsresultat 0 384.000 -8.000 -14.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -300.000 0 -100.000 0
Finans 0 -300.000 0 -100.000 0
Resultat før skatt 0 84.000 -8.000 -114.000 -61.000
Skattekostnad 0 -95.000 0 0 0
Årsresultat 0 -11.000 -8.000 -114.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 75.000 83.000 197.000
Sum omløpsmidler 0 0 314.000 1.117.000 1.117.000
Sum eiendeler 0 0 389.000 1.200.000 1.314.000
Sum opptjent egenkapital 0 -395.000 -384.000 -375.000 -262.000
Sum egenkapital 0 -395.000 -384.000 -375.000 -262.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 395.000 773.000 1.575.000 1.575.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 389.000 1.200.000 1.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 584.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 584.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -75.000 -8.000 -14.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -125.000 0 0 -16.000
Driftskostnader 0 -200.000 -8.000 -14.000 -61.000
Driftsresultat 0 384.000 -8.000 -14.000 -61.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -300.000 0 -100.000 0
Finans 0 -300.000 0 -100.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -11.000 -8.000 -114.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 75.000 83.000 97.000
Sum varige driftsmidler 0 0 75.000 83.000 97.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum anleggsmidler 0 0 75.000 83.000 197.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 3.000 3.000
Andre fordringer 0 0 156.000 959.000 959.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 155.000 155.000 155.000
Sum omløpsmidler 0 0 314.000 1.117.000 1.117.000
Sum eiendeler 0 0 389.000 1.200.000 1.314.000
Sum opptjent egenkapital 0 -395.000 -384.000 -375.000 -262.000
Sum egenkapital 0 -395.000 -384.000 -375.000 -262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 189.000 190.000 190.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 395.000 584.000 1.386.000 1.386.000
Sum kortsiktig gjeld 0 395.000 773.000 1.575.000 1.575.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 389.000 1.200.000 1.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -395.000 -459.000 -458.000 -458.000
Likviditetsgrad 1 0 0.4 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 0.8 0.8
Soliditet -98.7 -31.3 -20.0
Resultatgrad 65.8
Rentedekningsgrad 1.3 -0.1
Gjeldsgrad -4.2 -6.0
Total kapitalrentabilitet -2.1 -1.2 -4.6
Signatur
08.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex