Skala Fabrikk As
Juridisk navn:  Skala Fabrikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73876000
Postboks 285 Heimdal Terminalen 6 Fax: 73876040
7474 Trondheim 7080 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 950803169
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 11/15/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.66%
Resultat  
  
-24.59%
Egenkapital  
  
2.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 84.951.000 86.389.000 88.816.000 83.936.000 78.242.000
Resultat: 819.000 1.086.000 4.758.000 524.000 -9.827.000
Egenkapital: 17.286.000 16.859.000 17.510.000 14.996.000 15.216.000
Regnskap for  Skala Fabrikk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 84.951.000 86.389.000 88.816.000 83.936.000 78.242.000
Driftskostnader -84.041.000 -85.138.000 -83.959.000 -83.387.000 -88.062.000
Driftsresultat 912.000 1.251.000 4.858.000 549.000 -9.820.000
Finansinntekter 73.000 116.000 130.000 111.000 197.000
Finanskostnader -166.000 -282.000 -230.000 -136.000 -204.000
Finans -93.000 -166.000 -100.000 -25.000 -7.000
Resultat før skatt 819.000 1.086.000 4.758.000 524.000 -9.827.000
Skattekostnad -217.000 -290.000 -1.244.000 -167.000 2.631.000
Årsresultat 601.000 796.000 3.514.000 357.000 -7.197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.746.000 6.547.000 6.532.000 4.522.000 4.865.000
Sum omløpsmidler 30.173.000 28.956.000 33.223.000 31.460.000 32.004.000
Sum eiendeler 35.919.000 35.503.000 39.755.000 35.982.000 36.869.000
Sum opptjent egenkapital 9.429.000 9.001.000 9.652.000 9.996.000 10.216.000
Sum egenkapital 17.286.000 16.859.000 17.510.000 14.996.000 15.216.000
Sum langsiktig gjeld 1.405.000 2.210.000 2.981.000 0 1.000.000
Sum kortsiktig gjeld 17.227.000 16.434.000 19.264.000 20.986.000 20.654.000
Sum gjeld og egenkapital 35.919.000 35.503.000 39.755.000 35.982.000 36.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 84.951.000 86.384.000 88.716.000 83.936.000 78.212.000
Andre inntekter 0 5.000 101.000 0 30.000
Driftsinntekter 84.951.000 86.389.000 88.816.000 83.936.000 78.242.000
Varekostnad -36.172.000 -39.391.000 -38.088.000 -38.486.000 -38.780.000
Lønninger -32.520.000 -31.179.000 -29.897.000 -26.234.000 -35.623.000
Avskrivning -1.377.000 -1.124.000 -1.350.000 -1.356.000 -1.761.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.820.000 -14.045.000 -16.189.000 -15.322.000 -11.898.000
Driftskostnader -84.041.000 -85.138.000 -83.959.000 -83.387.000 -88.062.000
Driftsresultat 912.000 1.251.000 4.858.000 549.000 -9.820.000
Finansinntekter 73.000 116.000 130.000 111.000 197.000
Finanskostnader -166.000 -282.000 -230.000 -136.000 -204.000
Finans -93.000 -166.000 -100.000 -25.000 -7.000
Konsernbidrag -174.000 -1.447.000 -1.000.000 0 -224.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 601.000 796.000 3.514.000 357.000 -7.197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.253.000 2.326.000 1.515.000 1.289.000 572.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 7.000 65.000
Driftsløsøre 3.462.000 4.218.000 4.960.000 1.990.000 2.837.000
Sum varige driftsmidler 3.462.000 4.218.000 4.960.000 1.997.000 2.902.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 3.000 57.000 1.236.000 1.392.000
Sum anleggsmidler 5.746.000 6.547.000 6.532.000 4.522.000 4.865.000
Varebeholdning 12.513.000 12.491.000 11.740.000 10.179.000 12.431.000
Kundefordringer 13.742.000 14.223.000 12.469.000 15.544.000 7.809.000
Andre fordringer 2.673.000 1.393.000 4.018.000 184.000 1.036.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.245.000 849.000 4.996.000 5.554.000 10.729.000
Sum omløpsmidler 30.173.000 28.956.000 33.223.000 31.460.000 32.004.000
Sum eiendeler 35.919.000 35.503.000 39.755.000 35.982.000 36.869.000
Sum opptjent egenkapital 9.429.000 9.001.000 9.652.000 9.996.000 10.216.000
Sum egenkapital 17.286.000 16.859.000 17.510.000 14.996.000 15.216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.704.000 0 0 7.813.000 9.918.000
Sum langsiktig gjeld 1.405.000 2.210.000 2.981.000 0 1.000.000
Leverandørgjeld 7.204.000 7.598.000 6.790.000 5.313.000 4.323.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.377.000 3.359.000 3.386.000 4.126.000 2.531.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.942.000 5.478.000 9.088.000 3.735.000 3.882.000
Sum kortsiktig gjeld 17.227.000 16.434.000 19.264.000 20.986.000 20.654.000
Sum gjeld og egenkapital 35.919.000 35.503.000 39.755.000 35.982.000 36.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.946.000 12.522.000 13.959.000 10.474.000 11.350.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.7 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 1.0
Soliditet 48.1 47.5 4 41.7 41.3
Resultatgrad 1.1 1.4 5.5 0.7 -12.6
Rentedekningsgrad 5.5 4.4 21.1 4.9 -47.2
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.3 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.7 3.9 12.5 1.8 -26.1
Signatur
13.12.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG ET
ANNET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex