Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skagerak International School
Juridisk navn:  Skagerak International School
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33423800
Framnesveien 7 Framnesveien 7 Fax: 33469363
3222 Sandefjord 3222 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 871496722
Aksjekapital: 650.000 NOK
Antall ansatte: 81
Etableringsdato: 10/9/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Karianne Kristiansens Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.54%
Resultat  
  
-2081.1%
Egenkapital  
  
-191.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.279.000 49.088.000 46.907.000 47.947.000 22.662.000
Resultat: -2.516.000 127.000 -3.466.000 1.347.000 -4.683.000
Egenkapital: -3.829.000 -1.313.000 -1.440.000 2.027.000 680.000
Regnskap for  Skagerak International School
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.279.000 49.088.000 46.907.000 47.947.000 22.662.000
Driftskostnader -55.790.000 -48.958.000 -50.385.000 -46.626.000 -27.371.000
Driftsresultat -2.509.000 130.000 -3.478.000 1.322.000 -4.709.000
Finansinntekter 17.000 17.000 27.000 38.000 68.000
Finanskostnader -24.000 -21.000 -16.000 -13.000 -41.000
Finans -7.000 -4.000 11.000 25.000 27.000
Resultat før skatt -2.516.000 127.000 -3.466.000 1.347.000 -4.683.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.516.000 127.000 -3.466.000 1.347.000 -4.683.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.186.000 1.653.000 1.375.000 1.529.000 2.025.000
Sum omløpsmidler 5.352.000 5.274.000 4.838.000 6.232.000 6.243.000
Sum eiendeler 6.538.000 6.927.000 6.213.000 7.761.000 8.268.000
Sum opptjent egenkapital -4.479.000 -1.963.000 -2.090.000 1.377.000 30.000
Sum egenkapital -3.829.000 -1.313.000 -1.440.000 2.027.000 680.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.367.000 8.240.000 7.653.000 5.735.000 7.588.000
Sum gjeld og egenkapital 6.538.000 6.927.000 6.213.000 7.762.000 8.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.784.000 46.719.000 43.796.000 45.303.000 21.345.000
Andre inntekter 3.495.000 2.369.000 3.111.000 2.644.000 1.317.000
Driftsinntekter 53.279.000 49.088.000 46.907.000 47.947.000 22.662.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -38.666.000 -35.810.000 -35.320.000 -33.335.000 -17.949.000
Avskrivning -468.000 -404.000 -368.000 -496.000 -313.000
Nedskrivning 0 -3.000 36.000 -1.000 -424.000
Andre driftskostnader -16.656.000 -12.741.000 -14.733.000 -12.794.000 -8.685.000
Driftskostnader -55.790.000 -48.958.000 -50.385.000 -46.626.000 -27.371.000
Driftsresultat -2.509.000 130.000 -3.478.000 1.322.000 -4.709.000
Finansinntekter 17.000 17.000 27.000 38.000 68.000
Finanskostnader -24.000 -21.000 -16.000 -13.000 -41.000
Finans -7.000 -4.000 11.000 25.000 27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.516.000 127.000 -3.466.000 1.347.000 -4.683.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.186.000 1.653.000 1.375.000 1.529.000 2.025.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.186.000 1.653.000 1.375.000 1.529.000 2.025.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.186.000 1.653.000 1.375.000 1.529.000 2.025.000
Varebeholdning 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.408.000 1.048.000 2.390.000 3.032.000 1.872.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.558.000 3.921.000 2.116.000 2.240.000 3.994.000
Sum omløpsmidler 5.352.000 5.274.000 4.838.000 6.232.000 6.243.000
Sum eiendeler 6.538.000 6.927.000 6.213.000 7.761.000 8.268.000
Sum opptjent egenkapital -4.479.000 -1.963.000 -2.090.000 1.377.000 30.000
Sum egenkapital -3.829.000 -1.313.000 -1.440.000 2.027.000 680.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.732.000 1.230.000 2.158.000 665.000 1.680.000
Betalbar skatt 3.587.000 3.231.000 2.948.000 2.410.000 2.301.000
Skyldig offentlige avgifter 2.822.000 2.459.000 2.370.000 2.355.000 2.087.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.995.000 1.315.000 177.000 304.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 10.367.000 8.240.000 7.653.000 5.735.000 7.588.000
Sum gjeld og egenkapital 6.538.000 6.927.000 6.213.000 7.762.000 8.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.015.000 -2.966.000 -2.815.000 497.000 -1.345.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 1.1 0.9
Soliditet -58.6 -23.2 26.1 8.2
Resultatgrad -4.7 0.3 -7.4 2.8 -20.8
Rentedekningsgrad -104.5 6.2 -217.4 104.6 -113.2
Gjeldsgrad -2.7 -6.3 -5.3 2.8 11.2
Total kapitalrentabilitet -38.1 2.1 -55.5 17.5 -56.1
Prokurister
22.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex