Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skagerak Field Engineering AS
Juridisk navn:  Skagerak Field Engineering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90133012
Tveterveien 2A Tveterveien 2A Fax:
1344 Haslum 1344 Haslum
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 948917653
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/26/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Data Service As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.93%
Resultat  
  
9.21%
Egenkapital  
  
12.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.747.000 1.681.000 1.567.000 1.265.000 1.646.000
Resultat: 522.000 478.000 214.000 186.000 431.000
Egenkapital: 932.000 830.000 717.000 757.000 1.191.000
Regnskap for  Skagerak Field Engineering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.747.000 1.681.000 1.567.000 1.265.000 1.646.000
Driftskostnader -1.228.000 -1.206.000 -1.357.000 -1.087.000 -1.225.000
Driftsresultat 519.000 476.000 210.000 178.000 421.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 9.000 11.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 3.000 2.000 4.000 9.000 11.000
Resultat før skatt 522.000 478.000 214.000 186.000 431.000
Skattekostnad -120.000 -115.000 -54.000 -51.000 -117.000
Årsresultat 402.000 363.000 160.000 135.000 315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.727.000 1.466.000 1.264.000 1.158.000 1.603.000
Sum eiendeler 1.727.000 1.466.000 1.264.000 1.158.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 832.000 730.000 617.000 657.000 1.091.000
Sum egenkapital 932.000 830.000 717.000 757.000 1.191.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 795.000 636.000 547.000 402.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 1.727.000 1.466.000 1.264.000 1.159.000 1.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.747.000 1.681.000 1.567.000 1.265.000 1.646.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.747.000 1.681.000 1.567.000 1.265.000 1.646.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.097.000 -1.074.000 -1.246.000 -971.000 -887.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -132.000 -111.000 -116.000 -338.000
Driftskostnader -1.228.000 -1.206.000 -1.357.000 -1.087.000 -1.225.000
Driftsresultat 519.000 476.000 210.000 178.000 421.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 9.000 11.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans 3.000 2.000 4.000 9.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -250.000 -200.000 -200.000 -150.000
Årsresultat 402.000 363.000 160.000 135.000 315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 149.000 172.000 116.000 158.000
Andre fordringer 5.000 3.000 3.000 13.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.568.000 1.314.000 1.089.000 1.029.000 1.407.000
Sum omløpsmidler 1.727.000 1.466.000 1.264.000 1.158.000 1.603.000
Sum eiendeler 1.727.000 1.466.000 1.264.000 1.158.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 832.000 730.000 617.000 657.000 1.091.000
Sum egenkapital 932.000 830.000 717.000 757.000 1.191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0 7.000 7.000 3.000
Betalbar skatt 120.000 115.000 54.000 51.000 117.000
Skyldig offentlige avgifter 165.000 165.000 168.000 52.000 58.000
Utbytte -300.000 -250.000 -200.000 -200.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 501.000 357.000 320.000 293.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 795.000 636.000 547.000 402.000 411.000
Sum gjeld og egenkapital 1.727.000 1.466.000 1.264.000 1.159.000 1.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 932.000 830.000 717.000 756.000 1.192.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.3 2.3 2.9 3.9
Likviditetsgrad 2 2.2 2.3 2.3 2.9 4.0
Soliditet 5 56.6 56.7 65.3 74.3
Resultatgrad 29.7 28.3 13.4 14.1 25.6
Rentedekningsgrad 4 2
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.8 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 30.2 32.7 1 16.1 27.0
Signatur
31.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex