Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skagen 22 AS
Juridisk navn:  Skagen 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51890720
Postboks 328 Skagenkaien 22 Fax:
4002 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914442621
Aksjekapital: 541.880 NOK
Etableringsdato: 3/23/1935
Foretakstype: AS
Revisor: Grand Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.73%
Resultat  
  
1.49%
Egenkapital  
  
9.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.810.000 3.638.000 2.578.000 833.000 376.000
Resultat: 3.137.000 3.091.000 2.078.000 575.000 -245.000
Egenkapital: 7.048.000 6.462.000 4.293.000 2.813.000 2.387.000
Regnskap for  Skagen 22 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.810.000 3.638.000 2.578.000 833.000 376.000
Driftskostnader -677.000 -553.000 -502.000 -255.000 -619.000
Driftsresultat 3.133.000 3.085.000 2.076.000 578.000 -243.000
Finansinntekter 7.000 9.000 6.000 4.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -6.000 -8.000
Finans 4.000 6.000 1.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 3.137.000 3.091.000 2.078.000 575.000 -245.000
Skattekostnad -724.000 -744.000 -465.000 -149.000 65.000
Årsresultat 2.413.000 2.347.000 1.612.000 427.000 -181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.207.000 8.092.000 5.672.000 2.363.000 2.432.000
Sum omløpsmidler 1.894.000 1.718.000 1.353.000 1.456.000 594.000
Sum eiendeler 10.101.000 9.810.000 7.025.000 3.819.000 3.026.000
Sum opptjent egenkapital 5.723.000 5.137.000 2.969.000 1.489.000 1.062.000
Sum egenkapital 7.048.000 6.462.000 4.293.000 2.813.000 2.387.000
Sum langsiktig gjeld 214.000 212.000 416.000 618.000 611.000
Sum kortsiktig gjeld 2.839.000 3.136.000 2.316.000 387.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 10.100.000 9.809.000 7.025.000 3.818.000 3.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.810.000 3.638.000 2.578.000 833.000 376.000
Driftsinntekter 3.810.000 3.638.000 2.578.000 833.000 376.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -44.000 0 0 0 4.000
Avskrivning -348.000 -347.000 -260.000 -91.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -206.000 -242.000 -164.000 -533.000
Driftskostnader -677.000 -553.000 -502.000 -255.000 -619.000
Driftsresultat 3.133.000 3.085.000 2.076.000 578.000 -243.000
Finansinntekter 7.000 9.000 6.000 4.000 5.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -5.000 -6.000 -8.000
Finans 4.000 6.000 1.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag -1.827.000 -179.000 -132.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.413.000 2.347.000 1.612.000 427.000 -181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 41.000 35.000 0 0
Fast eiendom 8.125.000 7.155.000 5.604.000 2.318.000 2.400.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 46.000 32.000 45.000 32.000
Sum varige driftsmidler 8.153.000 7.201.000 5.637.000 2.363.000 2.432.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 850.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.207.000 8.092.000 5.672.000 2.363.000 2.432.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.056.000 945.000 14.000 0 0
Andre fordringer 5.000 12.000 9.000 3.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 761.000 579.000 701.000 52.000
Sum omløpsmidler 1.894.000 1.718.000 1.353.000 1.456.000 594.000
Sum eiendeler 10.101.000 9.810.000 7.025.000 3.819.000 3.026.000
Sum opptjent egenkapital 5.723.000 5.137.000 2.969.000 1.489.000 1.062.000
Sum egenkapital 7.048.000 6.462.000 4.293.000 2.813.000 2.387.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.555.000 1.581.000 1.840.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 214.000 212.000 416.000 618.000 611.000
Leverandørgjeld 14.000 1.000 0 0 10.000
Betalbar skatt 192.000 692.000 457.000 149.000 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 0 202.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 861.000 19.000 36.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 2.839.000 3.136.000 2.316.000 387.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 10.100.000 9.809.000 7.025.000 3.818.000 3.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -945.000 -1.418.000 -963.000 1.069.000 566.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 0.6 3.8 21.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.6 3.8 21.3
Soliditet 69.8 65.9 61.1 73.7 78.9
Resultatgrad 82.2 84.8 80.5 69.4 -64.6
Rentedekningsgrad 1044.3 1028.3 415.2 97.0 -29.8
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 31.1 31.5 29.6 15.2 -7.9
Signatur
01.07.2013
SELSKAPETS SIGNATUR TEGNES AV MINST
TO MEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex