Skagen 22 AS
Juridisk navn:  Skagen 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51890720
Postboks 328 Skagenkaien 22 Fax:
4002 Stavanger 4006 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 914442621
Aksjekapital: 541.880 NOK
Etableringsdato: 3/23/1935
Foretakstype: AS
Revisor: Grand Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.27%
Resultat  
  
-7.59%
Egenkapital  
  
32.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.571.000 3.810.000 3.638.000 2.578.000 833.000
Resultat: 2.899.000 3.137.000 3.091.000 2.078.000 575.000
Egenkapital: 9.309.000 7.048.000 6.462.000 4.293.000 2.813.000
Regnskap for  Skagen 22 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.571.000 3.810.000 3.638.000 2.578.000 833.000
Driftskostnader -652.000 -677.000 -553.000 -502.000 -255.000
Driftsresultat 2.920.000 3.133.000 3.085.000 2.076.000 578.000
Finansinntekter 9.000 7.000 9.000 6.000 4.000
Finanskostnader -29.000 -3.000 -3.000 -5.000 -6.000
Finans -20.000 4.000 6.000 1.000 -2.000
Resultat før skatt 2.899.000 3.137.000 3.091.000 2.078.000 575.000
Skattekostnad -637.000 -724.000 -744.000 -465.000 -149.000
Årsresultat 2.262.000 2.413.000 2.347.000 1.612.000 427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.350.000 8.207.000 8.092.000 5.672.000 2.363.000
Sum omløpsmidler 2.294.000 1.894.000 1.718.000 1.353.000 1.456.000
Sum eiendeler 10.644.000 10.101.000 9.810.000 7.025.000 3.819.000
Sum opptjent egenkapital 7.985.000 5.723.000 5.137.000 2.969.000 1.489.000
Sum egenkapital 9.309.000 7.048.000 6.462.000 4.293.000 2.813.000
Sum langsiktig gjeld 548.000 214.000 212.000 416.000 618.000
Sum kortsiktig gjeld 787.000 2.839.000 3.136.000 2.316.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 10.644.000 10.100.000 9.809.000 7.025.000 3.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.571.000 3.810.000 3.638.000 2.578.000 833.000
Driftsinntekter 3.571.000 3.810.000 3.638.000 2.578.000 833.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -44.000 0 0 0
Avskrivning -345.000 -348.000 -347.000 -260.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -307.000 -285.000 -206.000 -242.000 -164.000
Driftskostnader -652.000 -677.000 -553.000 -502.000 -255.000
Driftsresultat 2.920.000 3.133.000 3.085.000 2.076.000 578.000
Finansinntekter 9.000 7.000 9.000 6.000 4.000
Finanskostnader -29.000 -3.000 -3.000 -5.000 -6.000
Finans -20.000 4.000 6.000 1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 -1.827.000 -179.000 -132.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.262.000 2.413.000 2.347.000 1.612.000 427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 54.000 41.000 35.000 0
Fast eiendom 7.794.000 8.125.000 7.155.000 5.604.000 2.318.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 28.000 46.000 32.000 45.000
Sum varige driftsmidler 7.808.000 8.153.000 7.201.000 5.637.000 2.363.000
Sum finansielle anleggsmidler 469.000 0 850.000 0 0
Sum anleggsmidler 8.350.000 8.207.000 8.092.000 5.672.000 2.363.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 720.000 1.056.000 945.000 14.000 0
Andre fordringer 55.000 5.000 12.000 9.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.520.000 211.000 761.000 579.000 701.000
Sum omløpsmidler 2.294.000 1.894.000 1.718.000 1.353.000 1.456.000
Sum eiendeler 10.644.000 10.101.000 9.810.000 7.025.000 3.819.000
Sum opptjent egenkapital 7.985.000 5.723.000 5.137.000 2.969.000 1.489.000
Sum egenkapital 9.309.000 7.048.000 6.462.000 4.293.000 2.813.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.555.000 1.581.000 1.840.000 0
Sum langsiktig gjeld 548.000 214.000 212.000 416.000 618.000
Leverandørgjeld 53.000 14.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 657.000 192.000 692.000 457.000 149.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 5.000 0 0 202.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 76.000 73.000 861.000 19.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 787.000 2.839.000 3.136.000 2.316.000 387.000
Sum gjeld og egenkapital 10.644.000 10.100.000 9.809.000 7.025.000 3.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.507.000 -945.000 -1.418.000 -963.000 1.069.000
Likviditetsgrad 1 2.9 0.7 0.5 0.6 3.8
Likviditetsgrad 2 2.9 0.7 0.5 0.6 3.8
Soliditet 87.5 69.8 65.9 61.1 73.7
Resultatgrad 81.8 82.2 84.8 80.5 69.4
Rentedekningsgrad 100.7 1044.3 1028.3 415.2 97.0
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.5 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 27.5 31.1 31.5 29.6 15.2
Signatur
22.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex