Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skår Og Østervold Invest AS
Juridisk navn:  Skår Og Østervold Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tråvik 52 Tråvik 52 Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 981410041
Aksjekapital: 233.940 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/27/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Olstad As
Regnskapsfører: Kompasso As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-76.05%
Egenkapital  
  
-10.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 135.000 0 0 0
Resultat: -1.257.000 -714.000 -965.000 -1.084.000 -551.000
Egenkapital: 11.134.000 12.391.000 13.105.000 14.070.000 15.154.000
Regnskap for  Skår Og Østervold Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 135.000 0 0 0
Driftskostnader -1.162.000 -777.000 -952.000 -1.193.000 -846.000
Driftsresultat -1.162.000 -641.000 -952.000 -1.193.000 -845.000
Finansinntekter 35.000 51.000 126.000 267.000 442.000
Finanskostnader -130.000 -124.000 -138.000 -158.000 -148.000
Finans -95.000 -73.000 -12.000 109.000 294.000
Resultat før skatt -1.257.000 -714.000 -965.000 -1.084.000 -551.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.257.000 -714.000 -965.000 -1.084.000 -551.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.201.000 16.299.000 17.819.000 20.864.000 25.933.000
Sum omløpsmidler 1.173.000 1.553.000 1.217.000 1.598.000 1.453.000
Sum eiendeler 16.374.000 17.852.000 19.036.000 22.462.000 27.386.000
Sum opptjent egenkapital 1.702.000 2.959.000 3.674.000 4.639.000 5.723.000
Sum egenkapital 11.134.000 12.391.000 13.105.000 14.070.000 15.154.000
Sum langsiktig gjeld 3.276.000 3.571.000 3.891.000 3.900.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 1.964.000 1.890.000 2.041.000 4.492.000 10.732.000
Sum gjeld og egenkapital 16.374.000 17.852.000 19.038.000 22.463.000 27.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 135.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 135.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -103.000 -417.000 -496.000 -508.000 -415.000
Avskrivning -107.000 -107.000 -117.000 -96.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -952.000 -253.000 -339.000 -589.000 -340.000
Driftskostnader -1.162.000 -777.000 -952.000 -1.193.000 -846.000
Driftsresultat -1.162.000 -641.000 -952.000 -1.193.000 -845.000
Finansinntekter 35.000 51.000 126.000 267.000 442.000
Finanskostnader -130.000 -124.000 -138.000 -158.000 -148.000
Finans -95.000 -73.000 -12.000 109.000 294.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.257.000 -714.000 -965.000 -1.084.000 -551.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 579.000 686.000 906.000 251.000 295.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 579.000 686.000 906.000 251.000 295.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.622.000 15.613.000 16.913.000 20.613.000 25.638.000
Sum anleggsmidler 15.201.000 16.299.000 17.819.000 20.864.000 25.933.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 14.000 0 0 750.000
Andre fordringer 1.070.000 1.019.000 1.097.000 1.565.000 691.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 104.000 519.000 120.000 33.000 11.000
Sum omløpsmidler 1.173.000 1.553.000 1.217.000 1.598.000 1.453.000
Sum eiendeler 16.374.000 17.852.000 19.036.000 22.462.000 27.386.000
Sum opptjent egenkapital 1.702.000 2.959.000 3.674.000 4.639.000 5.723.000
Sum egenkapital 11.134.000 12.391.000 13.105.000 14.070.000 15.154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.276.000 3.571.000 3.891.000 3.900.000 1.500.000
Leverandørgjeld 521.000 33.000 8.000 109.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 36.000 40.000 44.000 36.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.441.000 1.820.000 1.993.000 4.339.000 10.679.000
Sum kortsiktig gjeld 1.964.000 1.890.000 2.041.000 4.492.000 10.732.000
Sum gjeld og egenkapital 16.374.000 17.852.000 19.038.000 22.463.000 27.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -791.000 -337.000 -824.000 -2.894.000 -9.279.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.6 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.6 0.4 0.2
Soliditet 6 69.4 68.8 62.6 55.3
Resultatgrad -474.8
Rentedekningsgrad -8.9 -5.2 -6.9 -7.6 -2.7
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet -6.9 -3.3 -4.3 -4.1 -1.5
Signatur
13.01.2009
STYRETS LEDER ALENE, ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex