Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skånland Taxi AS
Juridisk navn:  Skånland Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91585632
Lille-Skånland 44 Lille-Skånland 44 Fax: 77085122
9440 Evenskjer 9440 Evenskjer
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tjeldsund
Org.nr: 984697473
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2002 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.08%
Resultat  
  
2825%
Egenkapital  
  
44.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.223.000 970.000 959.000 867.000 745.000
Resultat: 117.000 4.000 27.000 104.000 65.000
Egenkapital: 300.000 208.000 209.000 186.000 162.000
Regnskap for  Skånland Taxi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.223.000 970.000 959.000 867.000 745.000
Driftskostnader -1.078.000 -950.000 -912.000 -746.000 -665.000
Driftsresultat 144.000 20.000 47.000 122.000 81.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -27.000 -16.000 -20.000 -18.000 -16.000
Finans -26.000 -16.000 -20.000 -18.000 -15.000
Resultat før skatt 117.000 4.000 27.000 104.000 65.000
Skattekostnad -25.000 -6.000 -4.000 -20.000 -26.000
Årsresultat 93.000 -1.000 23.000 84.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 910.000 269.000 369.000 470.000 135.000
Sum omløpsmidler 377.000 312.000 363.000 326.000 275.000
Sum eiendeler 1.287.000 581.000 732.000 796.000 410.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 108.000 109.000 86.000 62.000
Sum egenkapital 300.000 208.000 209.000 186.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 664.000 304.000 407.000 506.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 68.000 116.000 105.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 1.286.000 580.000 732.000 797.000 410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.221.000 970.000 959.000 802.000 745.000
Andre inntekter 1.000 0 0 65.000 0
Driftsinntekter 1.223.000 970.000 959.000 867.000 745.000
Varekostnad -162.000 -219.000 -37.000 -132.000 0
Lønninger -411.000 -344.000 -504.000 -335.000 -353.000
Avskrivning -42.000 -101.000 -101.000 -34.000 -85.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -286.000 -270.000 -245.000 -227.000
Driftskostnader -1.078.000 -950.000 -912.000 -746.000 -665.000
Driftsresultat 144.000 20.000 47.000 122.000 81.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -27.000 -16.000 -20.000 -18.000 -16.000
Finans -26.000 -16.000 -20.000 -18.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -60.000 0
Årsresultat 93.000 -1.000 23.000 84.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 17.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 810.000 269.000 369.000 470.000 118.000
Sum varige driftsmidler 810.000 269.000 369.000 470.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 910.000 269.000 369.000 470.000 135.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 80.000 120.000 147.000 153.000
Andre fordringer 10.000 7.000 2.000 21.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 225.000 240.000 159.000 115.000
Sum omløpsmidler 377.000 312.000 363.000 326.000 275.000
Sum eiendeler 1.287.000 581.000 732.000 796.000 410.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 108.000 109.000 86.000 62.000
Sum egenkapital 300.000 208.000 209.000 186.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 664.000 304.000 407.000 506.000 161.000
Leverandørgjeld 250.000 1.000 2.000 21.000 0
Betalbar skatt 0 6.000 4.000 3.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 24.000 15.000 27.000 22.000 16.000
Utbytte 0 0 0 -60.000 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 47.000 84.000 59.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000 68.000 116.000 105.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 1.286.000 580.000 732.000 797.000 410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 55.000 244.000 247.000 221.000 188.000
Likviditetsgrad 1 1.2 4.6 3.1 3.1 3.2
Likviditetsgrad 2 1.2 4.6 3.1 3.1 3.2
Soliditet 23.3 35.9 28.6 23.3 39.5
Resultatgrad 11.8 2.1 4.9 14.1 10.9
Rentedekningsgrad 5.3 1.3 2.4 6.8 5.1
Gjeldsgrad 3.3 1.8 2.5 3.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 11.3 3.4 6.4 15.3 20.0
Signatur
07.02.2017
Prokurister
07.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex