Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skåla Bær AS
Juridisk navn:  Skåla Bær AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71200585
Postboks 9 Kaptein Dreyers Veg 8 Fax:
6458 Skåla 6456 Skåla
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 987895969
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/11/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Molde Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.61%
Resultat  
  
-138%
Egenkapital  
  
-9.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.688.000 13.374.000 10.037.000 7.689.000 10.647.000
Resultat: -641.000 1.687.000 541.000 25.000 3.005.000
Egenkapital: 5.129.000 5.683.000 4.156.000 3.546.000 3.657.000
Regnskap for  Skåla Bær AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.688.000 13.374.000 10.037.000 7.689.000 10.647.000
Driftskostnader -12.168.000 -12.746.000 -10.434.000 -7.572.000 -7.949.000
Driftsresultat -481.000 627.000 -396.000 118.000 2.699.000
Finansinntekter 35.000 1.067.000 1.008.000 27.000 333.000
Finanskostnader -196.000 -7.000 -72.000 -120.000 -27.000
Finans -161.000 1.060.000 936.000 -93.000 306.000
Resultat før skatt -641.000 1.687.000 541.000 25.000 3.005.000
Skattekostnad 87.000 -160.000 69.000 -36.000 -721.000
Årsresultat -554.000 1.528.000 610.000 -11.000 2.284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.937.000 2.037.000 2.276.000 1.951.000 2.249.000
Sum omløpsmidler 8.781.000 6.332.000 3.505.000 2.809.000 3.971.000
Sum eiendeler 10.718.000 8.369.000 5.781.000 4.760.000 6.220.000
Sum opptjent egenkapital 5.029.000 5.583.000 4.056.000 3.446.000 3.557.000
Sum egenkapital 5.129.000 5.683.000 4.156.000 3.546.000 3.657.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 231.000 277.000 507.000
Sum kortsiktig gjeld 5.588.000 2.685.000 1.394.000 937.000 2.056.000
Sum gjeld og egenkapital 10.717.000 8.368.000 5.781.000 4.760.000 6.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.968.000 12.309.000 10.037.000 7.632.000 7.718.000
Andre inntekter 719.000 1.064.000 0 58.000 2.929.000
Driftsinntekter 11.688.000 13.374.000 10.037.000 7.689.000 10.647.000
Varekostnad -5.726.000 -7.760.000 -5.545.000 -3.192.000 -3.783.000
Lønninger -4.348.000 -3.182.000 -2.944.000 -2.618.000 -2.483.000
Avskrivning -308.000 -293.000 -375.000 -454.000 -516.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.786.000 -1.511.000 -1.570.000 -1.308.000 -1.167.000
Driftskostnader -12.168.000 -12.746.000 -10.434.000 -7.572.000 -7.949.000
Driftsresultat -481.000 627.000 -396.000 118.000 2.699.000
Finansinntekter 35.000 1.067.000 1.008.000 27.000 333.000
Finanskostnader -196.000 -7.000 -72.000 -120.000 -27.000
Finans -161.000 1.060.000 936.000 -93.000 306.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Årsresultat -554.000 1.528.000 610.000 -11.000 2.284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 174.000 87.000 181.000 112.000 79.000
Fast eiendom 1.242.000 1.335.000 1.428.000 1.500.000 1.455.000
Maskiner anlegg 227.000 222.000 330.000 64.000 137.000
Driftsløsøre 253.000 352.000 297.000 234.000 538.000
Sum varige driftsmidler 1.722.000 1.909.000 2.055.000 1.798.000 2.129.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 1.937.000 2.037.000 2.276.000 1.951.000 2.249.000
Varebeholdning 27.000 42.000 27.000 21.000 11.000
Kundefordringer 2.261.000 1.497.000 175.000 161.000 1.391.000
Andre fordringer 265.000 10.000 39.000 102.000 108.000
Sum investeringer 6.130.000 4.525.000 2.269.000 1.703.000 0
Kasse, bank 99.000 259.000 996.000 823.000 2.460.000
Sum omløpsmidler 8.781.000 6.332.000 3.505.000 2.809.000 3.971.000
Sum eiendeler 10.718.000 8.369.000 5.781.000 4.760.000 6.220.000
Sum opptjent egenkapital 5.029.000 5.583.000 4.056.000 3.446.000 3.557.000
Sum egenkapital 5.129.000 5.683.000 4.156.000 3.546.000 3.657.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 231.000 277.000 507.000
Leverandørgjeld 2.643.000 1.364.000 526.000 87.000 609.000
Betalbar skatt 0 66.000 0 69.000 735.000
Skyldig offentlige avgifter 1.143.000 836.000 429.000 407.000 465.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.802.000 420.000 439.000 275.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 5.588.000 2.685.000 1.394.000 937.000 2.056.000
Sum gjeld og egenkapital 10.717.000 8.368.000 5.781.000 4.760.000 6.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.193.000 3.647.000 2.111.000 1.872.000 1.915.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.4 2.5 3.0 1.9
Likviditetsgrad 2 1.6 2.3 2.5 3.0 2.0
Soliditet 47.9 67.9 71.9 74.5 58.8
Resultatgrad -4.1 4.7 -3.9 1.5 25.3
Rentedekningsgrad -2.5 89.6 -5.5 1.2 112.3
Gjeldsgrad 1.1 0.5 0.4 0.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -4.2 20.2 10.6 3.0 48.7
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex