Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjeltie - Samisk Kulturpark
Juridisk navn:  Sjeltie - Samisk Kulturpark
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97638545
Bakkegrenda Majavatn Fax: 75182811
7760 Snåsa 8685 Trofors
Fylke: Kommune:
Nordland Grane
Org.nr: 990873569
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Hattfjelldal Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.26%
Resultat  
  
23.89%
Egenkapital  
  
-23.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 222.000 242.000 170.000 169.000 160.000
Resultat: -86.000 -113.000 -64.000 12.000 42.000
Egenkapital: 283.000 369.000 481.000 546.000 533.000
Regnskap for  Sjeltie - Samisk Kulturpark
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 222.000 242.000 170.000 169.000 160.000
Driftskostnader -299.000 -354.000 -234.000 -157.000 -118.000
Driftsresultat -78.000 -113.000 -65.000 12.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0 0 0
Finans -8.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -86.000 -113.000 -64.000 12.000 42.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 -113.000 -64.000 12.000 42.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 270.000 296.000 329.000 362.000 333.000
Sum omløpsmidler 40.000 93.000 156.000 193.000 204.000
Sum eiendeler 310.000 389.000 485.000 555.000 537.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 19.000 131.000 546.000 533.000
Sum egenkapital 283.000 369.000 481.000 546.000 533.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 21.000 4.000 9.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 390.000 485.000 555.000 536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 222.000 242.000 170.000 169.000 160.000
Driftsinntekter 222.000 242.000 170.000 169.000 160.000
Varekostnad 0 0 -2.000 0 0
Lønninger -25.000 -11.000 -1.000 -3.000 -20.000
Avskrivning -26.000 -32.000 -33.000 -22.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -248.000 -311.000 -198.000 -132.000 -83.000
Driftskostnader -299.000 -354.000 -234.000 -157.000 -118.000
Driftsresultat -78.000 -113.000 -65.000 12.000 42.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 0 0 0 0
Finans -8.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 -113.000 -64.000 12.000 42.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 258.000 272.000 287.000 301.000 315.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 24.000 42.000 61.000 17.000
Sum varige driftsmidler 270.000 296.000 329.000 362.000 333.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 270.000 296.000 329.000 362.000 333.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 49.000 0 0 0
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 39.000 152.000 189.000 200.000
Sum omløpsmidler 40.000 93.000 156.000 193.000 204.000
Sum eiendeler 310.000 389.000 485.000 555.000 537.000
Sum opptjent egenkapital -67.000 19.000 131.000 546.000 533.000
Sum egenkapital 283.000 369.000 481.000 546.000 533.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 14.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 20.000 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 8.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 21.000 4.000 9.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 390.000 485.000 555.000 536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 72.000 152.000 184.000 201.000
Likviditetsgrad 1 1.5 4.4 3 21.4 68.0
Likviditetsgrad 2 1.5 4.4 3 21.4 68.1
Soliditet 91.3 94.6 99.2 98.4 99.4
Resultatgrad -35.1 -46.7 -38.2 7.1 26.3
Rentedekningsgrad -9.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -25.2 - -13.4 2.2 7.8
Signatur
08.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex