Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjel Til Sjel As
Juridisk navn:  Sjel Til Sjel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Falkåsen 59 Falkåsen 59 Fax:
3743 Skien 3743 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 999607918
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/17/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hege Astrid Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.41%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.000 39.000 58.000 58.000 41.000
Resultat: 0 -2.000 -10.000 1.000 -3.000
Egenkapital: 8.000 8.000 10.000 20.000 19.000
Regnskap for  Sjel Til Sjel As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.000 39.000 58.000 58.000 41.000
Driftskostnader -17.000 -41.000 -68.000 -57.000 -44.000
Driftsresultat 0 -2.000 -10.000 1.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 -2.000 -10.000 1.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -2.000 -10.000 1.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 12.000 13.000 14.000 20.000 19.000
Sum eiendeler 12.000 13.000 14.000 20.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -22.000 -20.000 -10.000 -11.000
Sum egenkapital 8.000 8.000 10.000 20.000 19.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 13.000 13.000 15.000 20.000 19.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000 39.000 58.000 58.000 41.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.000 39.000 58.000 58.000 41.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -41.000 -68.000 -57.000 -44.000
Driftskostnader -17.000 -41.000 -68.000 -57.000 -44.000
Driftsresultat 0 -2.000 -10.000 1.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -2.000 -10.000 1.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Andre fordringer 0 0 1.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.000 10.000 10.000 16.000 16.000
Sum omløpsmidler 12.000 13.000 14.000 20.000 19.000
Sum eiendeler 12.000 13.000 14.000 20.000 19.000
Sum opptjent egenkapital -22.000 -22.000 -20.000 -10.000 -11.000
Sum egenkapital 8.000 8.000 10.000 20.000 19.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 13.000 13.000 15.000 20.000 19.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 8.000 9.000 20.000 19.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.6 2.8
Likviditetsgrad 2 2.4 2.6 2.8 0 0.0
Soliditet 61.5 61.5 66.7 1 100.0
Resultatgrad 0 -5.1 -17.2 1.7 -7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 -15.4 -66.7 5 -15.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex