Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjel Invest AS
Juridisk navn:  Sjel Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22147889
c/o Galtung Hoffsveien 65B c/o Galtung Hoffsveien 65B Fax:
0377 Oslo 377 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983936415
Aksjekapital: 600.000 NOK
Etableringsdato: 11/16/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25.38%
Egenkapital  
  
2.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 3.402.000 0 0
Resultat: 415.000 331.000 3.656.000 225.000 438.000
Egenkapital: 19.919.000 19.504.000 19.173.000 20.517.000 20.292.000
Regnskap for  Sjel Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 3.402.000 0 0
Driftskostnader -100.000 -103.000 -167.000 -47.000 -40.000
Driftsresultat -100.000 -103.000 3.235.000 -47.000 -40.000
Finansinntekter 518.000 438.000 423.000 352.000 480.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -79.000 -2.000
Finans 515.000 434.000 420.000 273.000 478.000
Resultat før skatt 415.000 331.000 3.656.000 225.000 438.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -36.000
Årsresultat 415.000 331.000 3.656.000 225.000 402.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.921.000 19.505.000 19.174.000 21.199.000 20.989.000
Sum eiendeler 19.921.000 19.505.000 19.174.000 21.199.000 20.989.000
Sum opptjent egenkapital 19.319.000 18.904.000 18.573.000 19.917.000 19.692.000
Sum egenkapital 19.919.000 19.504.000 19.173.000 20.517.000 20.292.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 682.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 19.921.000 19.505.000 19.174.000 21.199.000 20.989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 3.402.000 0 0
Driftsinntekter 0 0 3.402.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -103.000 -167.000 -47.000 -40.000
Driftskostnader -100.000 -103.000 -167.000 -47.000 -40.000
Driftsresultat -100.000 -103.000 3.235.000 -47.000 -40.000
Finansinntekter 518.000 438.000 423.000 352.000 480.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -79.000 -2.000
Finans 515.000 434.000 420.000 273.000 478.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 415.000 331.000 3.656.000 225.000 402.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 6.000
Sum investeringer 19.559.000 19.059.000 19.054.000 21.136.000 20.546.000
Kasse, bank 361.000 446.000 120.000 63.000 437.000
Sum omløpsmidler 19.921.000 19.505.000 19.174.000 21.199.000 20.989.000
Sum eiendeler 19.921.000 19.505.000 19.174.000 21.199.000 20.989.000
Sum opptjent egenkapital 19.319.000 18.904.000 18.573.000 19.917.000 19.692.000
Sum egenkapital 19.919.000 19.504.000 19.173.000 20.517.000 20.292.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 36.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 682.000 662.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 1.000 682.000 697.000
Sum gjeld og egenkapital 19.921.000 19.505.000 19.174.000 21.199.000 20.989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.919.000 19.504.000 19.173.000 20.517.000 20.292.000
Likviditetsgrad 1 9960.5 19505 19174 31.1 30.1
Likviditetsgrad 2 9960.5 9999.9 9999.9 31.1 30.2
Soliditet 1 1 1 96.8 96.7
Resultatgrad 95.1
Rentedekningsgrad -33.3 -25.8 1078.3 -0.6 220.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.1 1.7 19.1 1.4 2.1
Signatur
16.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex