Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjel As
Juridisk navn:  Sjel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Conceptor As Postboks 167 C/O Conceptor As Billingstadsletta 13 Fax:
1376 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 923119051
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Lundes Revisjonskontor DA
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 0
Resultat: 0
Egenkapital: 188.000
Regnskap for  Sjel As
Resultat 2019
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 529.000
Sum eiendeler 529.000
Sum opptjent egenkapital -12.000
Sum egenkapital 188.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 341.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 335.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 194.000
Sum omløpsmidler 529.000
Sum eiendeler 529.000
Sum opptjent egenkapital -12.000
Sum egenkapital 188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 341.000
Sum kortsiktig gjeld 341.000
Sum gjeld og egenkapital 529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 35.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
28.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex