Sjefsgården As
Juridisk navn:  Sjefsgården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grimsrudveien 56B Grimsrudveien 56B Fax:
3442 Hyggen 3442 Hyggen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 921675623
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/6/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Henka Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 405.000
Resultat: 250.000
Egenkapital: 222.000
Regnskap for  Sjefsgården As
Resultat 2018
Driftsinntekter 405.000
Driftskostnader -154.000
Driftsresultat 250.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 250.000
Skattekostnad -57.000
Årsresultat 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.000
Sum omløpsmidler 400.000
Sum eiendeler 481.000
Sum opptjent egenkapital 192.000
Sum egenkapital 222.000
Sum langsiktig gjeld 3.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000
Sum gjeld og egenkapital 480.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 405.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 405.000
Varekostnad 0
Lønninger -144.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -10.000
Driftskostnader -154.000
Driftsresultat 250.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 49.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 32.000
Sum varige driftsmidler 81.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 81.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 251.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 149.000
Sum omløpsmidler 400.000
Sum eiendeler 481.000
Sum opptjent egenkapital 192.000
Sum egenkapital 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.000
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 55.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 199.000
Sum kortsiktig gjeld 255.000
Sum gjeld og egenkapital 480.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 46.3
Resultatgrad 61.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2
Total kapitalrentabilitet 52.1
Signatur
07.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex