Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjølystklinikken As
Juridisk navn:  Sjølystklinikken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23131910
Portal Skøyen Drammensveien 211 Portal Skøyen Drammensveien 211 Fax: 22434959
0281 Oslo 281 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 959131376
Aksjekapital: 48.860 NOK
Etableringsdato: 10/1/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Norsk Regnskap Og Inkasso As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 35.000
Resultat: 0 0 0 0 35.000
Egenkapital: 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
Regnskap for  Sjølystklinikken As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 35.000
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Sum eiendeler 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum egenkapital 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 35.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 35.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 35.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Andre fordringer 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Sum eiendeler 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum egenkapital 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 0 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 61.000 61.000 61.000 61.000
Likviditetsgrad 1 9.7 9.7 9.7 9.7
Likviditetsgrad 2 0 9.7 9.7 9.7 9.8
Soliditet 89.7 89.7 89.7 89.7 89.7
Resultatgrad 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 51.5
Signatur
24.01.2020
STYRETS MEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex