Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjåsund Marine As
Juridisk navn:  Sjåsund Marine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92499882
Torstein Storebø Postboks 70 Indreholmen 43 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 816810132
Aksjekapital: 725.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 2/15/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Vest As
Regnskapsfører: Tonheim Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
85.21%
Resultat  
  
65.85%
Egenkapital  
  
2.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.381.000 6.145.000 4.807.000 3.561.000 3.561.000
Resultat: 942.000 568.000 -480.000 504.000 504.000
Egenkapital: 1.541.000 1.508.000 612.000 980.000 980.000
Regnskap for  Sjåsund Marine As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.381.000 6.145.000 4.807.000 3.561.000 3.561.000
Driftskostnader -9.906.000 -4.995.000 -4.841.000 -2.982.000 -2.982.000
Driftsresultat 1.475.000 1.150.000 -34.000 579.000 579.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -534.000 -582.000 -447.000 -76.000 -76.000
Finans -533.000 -582.000 -446.000 -75.000 -75.000
Resultat før skatt 942.000 568.000 -480.000 504.000 504.000
Skattekostnad -209.000 -128.000 111.000 -124.000 -124.000
Årsresultat 732.000 440.000 -368.000 380.000 380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.956.000 9.632.000 10.356.000 2.373.000 2.373.000
Sum omløpsmidler 3.301.000 1.052.000 204.000 1.607.000 1.607.000
Sum eiendeler 12.257.000 10.684.000 10.560.000 3.980.000 3.980.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 452.000 12.000 380.000 380.000
Sum egenkapital 1.541.000 1.508.000 612.000 980.000 980.000
Sum langsiktig gjeld 8.277.000 8.379.000 8.427.000 2.494.000 2.494.000
Sum kortsiktig gjeld 2.439.000 796.000 1.522.000 505.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 12.256.000 10.683.000 10.561.000 3.979.000 3.979.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.333.000 6.145.000 4.807.000 3.561.000 3.561.000
Andre inntekter 48.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.381.000 6.145.000 4.807.000 3.561.000 3.561.000
Varekostnad -968.000 -147.000 -144.000 -185.000 -185.000
Lønninger -4.329.000 -2.254.000 -2.608.000 -1.267.000 -1.267.000
Avskrivning -1.165.000 -1.113.000 -842.000 -152.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.444.000 -1.481.000 -1.247.000 -1.378.000 -1.378.000
Driftskostnader -9.906.000 -4.995.000 -4.841.000 -2.982.000 -2.982.000
Driftsresultat 1.475.000 1.150.000 -34.000 579.000 579.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -534.000 -582.000 -447.000 -76.000 -76.000
Finans -533.000 -582.000 -446.000 -75.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 0 0 0 0
Årsresultat 732.000 440.000 -368.000 380.000 380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 62.000 0 0
Fast eiendom 0 0 26.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 130.000 147.000 153.000 28.000 28.000
Sum varige driftsmidler 8.567.000 9.023.000 10.155.000 2.373.000 2.373.000
Sum finansielle anleggsmidler 389.000 608.000 139.000 0 0
Sum anleggsmidler 8.956.000 9.632.000 10.356.000 2.373.000 2.373.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 738.000 924.000 112.000 1.009.000 1.009.000
Andre fordringer 74.000 49.000 22.000 34.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.489.000 79.000 70.000 563.000 563.000
Sum omløpsmidler 3.301.000 1.052.000 204.000 1.607.000 1.607.000
Sum eiendeler 12.257.000 10.684.000 10.560.000 3.980.000 3.980.000
Sum opptjent egenkapital 484.000 452.000 12.000 380.000 380.000
Sum egenkapital 1.541.000 1.508.000 612.000 980.000 980.000
Sum avsetninger til forpliktelser 247.000 66.000 0 49.000 49.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 679.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.277.000 8.379.000 8.427.000 2.494.000 2.494.000
Leverandørgjeld 798.000 77.000 266.000 45.000 45.000
Betalbar skatt 28.000 0 0 75.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 506.000 448.000 120.000 177.000 177.000
Utbytte -700.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 407.000 270.000 457.000 208.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 2.439.000 796.000 1.522.000 505.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 12.256.000 10.683.000 10.561.000 3.979.000 3.979.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 862.000 256.000 -1.318.000 1.102.000 1.102.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 0.1 3.2 3.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 0.1 3.2 3.2
Soliditet 12.6 14.1 5.8 24.6 24.6
Resultatgrad 1 18.7 -0.7 16.3 16.3
Rentedekningsgrad 2.8 2 -0.1 7.6 7.6
Gjeldsgrad 7 6.1 16.3 3.1 3.1
Total kapitalrentabilitet 1 10.8 -0.3 14.6 14.6
Signatur
17.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR
Prokurister
15.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex