Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sjåstad Bygg AS
Juridisk navn:  Sjåstad Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70024270
Slagnes Slagnes Fax: 70020139
6146 Åheim 6146 Åheim
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Vanylven
Org.nr: 981658574
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/31/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.05%
Resultat  
  
-20.82%
Egenkapital  
  
-20.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.910.000 4.497.000 7.396.000 9.260.000 7.513.000
Resultat: 369.000 466.000 1.068.000 1.110.000 1.017.000
Egenkapital: 2.452.000 3.067.000 3.910.000 3.431.000 3.015.000
Regnskap for  Sjåstad Bygg AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.910.000 4.497.000 7.396.000 9.260.000 7.513.000
Driftskostnader -3.569.000 -4.053.000 -6.343.000 -8.174.000 -6.535.000
Driftsresultat 342.000 443.000 1.054.000 1.085.000 979.000
Finansinntekter 27.000 23.000 15.000 26.000 39.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Finans 26.000 22.000 14.000 24.000 39.000
Resultat før skatt 369.000 466.000 1.068.000 1.110.000 1.017.000
Skattekostnad -83.000 -109.000 -259.000 -294.000 -275.000
Årsresultat 286.000 357.000 809.000 816.000 742.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 484.000 581.000 725.000 801.000 892.000
Sum omløpsmidler 4.649.000 4.936.000 8.251.000 6.327.000 6.221.000
Sum eiendeler 5.133.000 5.517.000 8.976.000 7.128.000 7.113.000
Sum opptjent egenkapital 2.352.000 2.967.000 3.810.000 3.331.000 2.915.000
Sum egenkapital 2.452.000 3.067.000 3.910.000 3.431.000 3.015.000
Sum langsiktig gjeld 43.000 69.000 215.000 87.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 2.637.000 2.381.000 4.851.000 3.610.000 3.880.000
Sum gjeld og egenkapital 5.132.000 5.517.000 8.976.000 7.128.000 7.112.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.910.000 4.497.000 7.396.000 9.175.000 7.337.000
Andre inntekter 0 0 0 85.000 175.000
Driftsinntekter 3.910.000 4.497.000 7.396.000 9.260.000 7.513.000
Varekostnad -1.764.000 -2.219.000 -4.087.000 -5.447.000 -4.199.000
Lønninger -1.284.000 -1.326.000 -1.716.000 -2.026.000 -1.757.000
Avskrivning -116.000 -114.000 -121.000 -157.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -405.000 -394.000 -419.000 -544.000 -410.000
Driftskostnader -3.569.000 -4.053.000 -6.343.000 -8.174.000 -6.535.000
Driftsresultat 342.000 443.000 1.054.000 1.085.000 979.000
Finansinntekter 27.000 23.000 15.000 26.000 39.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 0
Finans 26.000 22.000 14.000 24.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -1.200.000 -330.000 -400.000 -350.000
Årsresultat 286.000 357.000 809.000 816.000 742.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 342.000 372.000 402.000 432.000 462.000
Maskiner anlegg 142.000 209.000 294.000 23.000 79.000
Driftsløsøre 0 0 0 301.000 350.000
Sum varige driftsmidler 484.000 581.000 696.000 756.000 892.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 29.000 45.000 0
Sum anleggsmidler 484.000 581.000 725.000 801.000 892.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 625.000 0 0 103.000 577.000
Andre fordringer 31.000 28.000 3.545.000 2.807.000 3.302.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.992.000 4.908.000 4.706.000 3.417.000 2.316.000
Sum omløpsmidler 4.649.000 4.936.000 8.251.000 6.327.000 6.221.000
Sum eiendeler 5.133.000 5.517.000 8.976.000 7.128.000 7.113.000
Sum opptjent egenkapital 2.352.000 2.967.000 3.810.000 3.331.000 2.915.000
Sum egenkapital 2.452.000 3.067.000 3.910.000 3.431.000 3.015.000
Sum avsetninger til forpliktelser 43.000 69.000 215.000 87.000 217.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.000 69.000 215.000 87.000 217.000
Leverandørgjeld 21.000 9.000 10.000 0 247.000
Betalbar skatt 109.000 255.000 131.000 424.000 303.000
Skyldig offentlige avgifter 240.000 396.000 459.000 125.000 175.000
Utbytte -900.000 -1.200.000 -330.000 -400.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 1.367.000 522.000 3.921.000 2.661.000 2.805.000
Sum kortsiktig gjeld 2.637.000 2.381.000 4.851.000 3.610.000 3.880.000
Sum gjeld og egenkapital 5.132.000 5.517.000 8.976.000 7.128.000 7.112.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.012.000 2.555.000 3.400.000 2.717.000 2.341.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.1 1.7 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 1.8 2.1 1.7 1.8 1.7
Soliditet 47.8 55.6 43.6 48.1 42.4
Resultatgrad 8.7 9.9 14.3 11.7 13.0
Rentedekningsgrad 3 4 1 555.5
Gjeldsgrad 1.1 0.8 1.3 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.2 8.4 11.9 15.6 14.3
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex