Siri As
Juridisk navn:  Siri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gøteborggata 31B Gøteborggata 31B Fax:
0566 Oslo 566 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996375552
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.61%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
49.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.596.000 1.497.000 1.785.000 1.596.000 1.486.000
Resultat: 131.000 0 473.000 297.000 240.000
Egenkapital: 304.000 203.000 203.000 138.000 102.000
Regnskap for  Siri As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.596.000 1.497.000 1.785.000 1.596.000 1.486.000
Driftskostnader -1.467.000 -1.502.000 -1.317.000 -1.304.000 -1.251.000
Driftsresultat 129.000 -6.000 469.000 292.000 235.000
Finansinntekter 4.000 6.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 3.000 6.000 4.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 131.000 0 473.000 297.000 240.000
Skattekostnad -30.000 0 -118.000 -80.000 -65.000
Årsresultat 101.000 0 355.000 216.000 175.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 729.000 545.000 921.000 710.000 640.000
Sum eiendeler 729.000 545.000 921.000 710.000 640.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 103.000 103.000 38.000 2.000
Sum egenkapital 304.000 203.000 203.000 138.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 425.000 342.000 718.000 572.000 538.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 545.000 921.000 710.000 640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.596.000 1.489.000 1.785.000 1.596.000 1.486.000
Andre inntekter 0 7.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.596.000 1.497.000 1.785.000 1.596.000 1.486.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.356.000 -1.386.000 -1.244.000 -1.241.000 -1.194.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -116.000 -73.000 -63.000 -57.000
Driftskostnader -1.467.000 -1.502.000 -1.317.000 -1.304.000 -1.251.000
Driftsresultat 129.000 -6.000 469.000 292.000 235.000
Finansinntekter 4.000 6.000 4.000 4.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans 3.000 6.000 4.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -180.000 -180.000
Årsresultat 101.000 0 355.000 216.000 175.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 358.000 0 347.000 0 310.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 371.000 212.000 574.000 358.000 330.000
Sum omløpsmidler 729.000 545.000 921.000 710.000 640.000
Sum eiendeler 729.000 545.000 921.000 710.000 640.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 103.000 103.000 38.000 2.000
Sum egenkapital 304.000 203.000 203.000 138.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 7.000 1.000 5.000 9.000
Betalbar skatt 30.000 0 118.000 80.000 65.000
Skyldig offentlige avgifter 219.000 161.000 160.000 167.000 159.000
Utbytte 0 0 0 -180.000 -180.000
Annen kortsiktig gjeld 169.000 174.000 140.000 139.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 425.000 342.000 718.000 572.000 538.000
Sum gjeld og egenkapital 729.000 545.000 921.000 710.000 640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 304.000 203.000 203.000 138.000 102.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.3 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 1.3 1.3 1.2
Soliditet 41.7 37.2 2 19.4 15.9
Resultatgrad 8.1 -0.4 26.3 18.3 15.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.4 1.7 3.5 4.1 5.3
Total kapitalrentabilitet 18.2 0 51.4 41.7 37.5
Signatur
24.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex