Sios As
Juridisk navn:  Sios As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sæssberget 18 Sæssberget 18 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 914602424
Aksjekapital: 31.390 NOK
Etableringsdato: 10/15/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Xo Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-80%
Egenkapital  
  
17.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 105.000 525.000 295.000 278.000 0
Egenkapital: 721.000 616.000 495.000 201.000 23.000
Regnskap for  Sios As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 1.000 -7.000 -6.000 -2.000 0
Driftsresultat 1.000 -7.000 -6.000 -2.000 0
Finansinntekter 161.000 541.000 301.000 280.000 0
Finanskostnader -58.000 -10.000 0 0 0
Finans 103.000 531.000 301.000 280.000 0
Resultat før skatt 105.000 525.000 295.000 278.000 0
Skattekostnad 0 -4.000 -1.000 0 0
Årsresultat 105.000 521.000 294.000 278.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum omløpsmidler 683.000 991.000 467.000 280.000 0
Sum eiendeler 721.000 1.029.000 505.000 318.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 698.000 593.000 472.000 178.000 0
Sum egenkapital 721.000 616.000 495.000 201.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 413.000 10.000 117.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 1.029.000 505.000 318.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1.000 -7.000 -6.000 -2.000 0
Driftskostnader 1.000 -7.000 -6.000 -2.000 0
Driftsresultat 1.000 -7.000 -6.000 -2.000 0
Finansinntekter 161.000 541.000 301.000 280.000 0
Finanskostnader -58.000 -10.000 0 0 0
Finans 103.000 531.000 301.000 280.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 -100.000 0
Årsresultat 105.000 521.000 294.000 278.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum anleggsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 0 0 0
Sum investeringer 662.000 981.000 442.000 97.000 0
Kasse, bank 20.000 9.000 25.000 182.000 0
Sum omløpsmidler 683.000 991.000 467.000 280.000 0
Sum eiendeler 721.000 1.029.000 505.000 318.000 38.000
Sum opptjent egenkapital 698.000 593.000 472.000 178.000 0
Sum egenkapital 721.000 616.000 495.000 201.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 4.000 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 209.000 9.000 17.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 0 413.000 10.000 117.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 1.029.000 505.000 318.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 683.000 578.000 457.000 163.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 2.4 46.7 2.4 0.0
Likviditetsgrad 2 0 2.4 46.7 2.4 0.1
Soliditet 1 59.9 9 63.2 60.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 -0.7
Gjeldsgrad 0 0.7 0 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 22.5 51.9 58.4 87.4 0.0
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex