Singsong AS
Juridisk navn:  Singsong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Helge Songe Milandveien C/O Helge Songe Milandvegen 400 Fax:
3658 Miland 3658 Miland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tinn
Org.nr: 992645105
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/30/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisorteam Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.54%
Resultat  
  
5300%
Egenkapital  
  
24.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 369.000 325.000 442.000 328.000 638.000
Resultat: 108.000 2.000 135.000 92.000 216.000
Egenkapital: 452.000 362.000 450.000 349.000 280.000
Regnskap for  Singsong AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 369.000 325.000 442.000 328.000 638.000
Driftskostnader -259.000 -320.000 -306.000 -233.000 -419.000
Driftsresultat 110.000 4.000 137.000 95.000 220.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 108.000 2.000 135.000 92.000 216.000
Skattekostnad -18.000 0 -34.000 -23.000 -13.000
Årsresultat 90.000 2.000 101.000 69.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 25.000 29.000 5.000 9.000
Sum omløpsmidler 520.000 390.000 559.000 397.000 335.000
Sum eiendeler 542.000 415.000 588.000 402.000 344.000
Sum opptjent egenkapital 422.000 332.000 330.000 229.000 160.000
Sum egenkapital 452.000 362.000 450.000 349.000 280.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 16.000 54.000 6.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 86.000 37.000 85.000 47.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 415.000 589.000 402.000 343.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 241.000 268.000 442.000 328.000 538.000
Andre inntekter 127.000 57.000 0 0 100.000
Driftsinntekter 369.000 325.000 442.000 328.000 638.000
Varekostnad -66.000 -37.000 -100.000 -13.000 -184.000
Lønninger -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Avskrivning -3.000 -4.000 -5.000 -4.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -189.000 -279.000 -200.000 -216.000 -227.000
Driftskostnader -259.000 -320.000 -306.000 -233.000 -419.000
Driftsresultat 110.000 4.000 137.000 95.000 220.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 2.000 101.000 69.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 15.000 19.000 5.000 9.000
Sum varige driftsmidler 12.000 15.000 19.000 5.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 25.000 29.000 5.000 9.000
Varebeholdning 197.000 189.000 196.000 201.000 214.000
Kundefordringer 40.000 10.000 36.000 10.000 92.000
Andre fordringer 0 0 13.000 12.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 191.000 314.000 173.000 0
Sum omløpsmidler 520.000 390.000 559.000 397.000 335.000
Sum eiendeler 542.000 415.000 588.000 402.000 344.000
Sum opptjent egenkapital 422.000 332.000 330.000 229.000 160.000
Sum egenkapital 452.000 362.000 450.000 349.000 280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 29.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 16.000 54.000 6.000 13.000
Leverandørgjeld 0 7.000 0 0 0
Betalbar skatt 18.000 0 34.000 23.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 30.000 50.000 24.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 0 0 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 86.000 37.000 85.000 47.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 415.000 589.000 402.000 343.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 434.000 353.000 474.000 350.000 285.000
Likviditetsgrad 1 6 10. 6.6 8.4 6.7
Likviditetsgrad 2 3.8 5.4 4.3 4.2 2.5
Soliditet 83.4 87.2 76.4 86.8 81.6
Resultatgrad 29.8 1.2 3 2 34.5
Rentedekningsgrad 5 2 68.5 23.8 55.0
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 20.3 1 23.3 23.6 64.1
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex