Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sikkerhetssenteret Rørvik As
Juridisk navn:  Sikkerhetssenteret Rørvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74392222
Hansvikvegen 3C Hansvikvegen 3A Fax:
7900 Rørvik 7900 Rørvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 998528011
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/29/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.33%
Resultat  
  
100.53%
Egenkapital  
  
0.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 12.595.000 11.416.000 19.342.000 14.115.000 12.868.000
Resultat: 9.000 -1.706.000 3.677.000 1.225.000 68.000
Egenkapital: 8.272.000 8.263.000 9.969.000 7.579.000 6.354.000
Regnskap for  Sikkerhetssenteret Rørvik As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 12.595.000 11.416.000 19.342.000 14.115.000 12.868.000
Driftskostnader -12.422.000 -12.932.000 -15.440.000 -12.644.000 -12.571.000
Driftsresultat 173.000 -1.516.000 3.902.000 1.471.000 296.000
Finansinntekter 9.000 24.000 12.000 16.000 11.000
Finanskostnader -174.000 -213.000 -237.000 -261.000 -240.000
Finans -165.000 -189.000 -225.000 -245.000 -229.000
Resultat før skatt 9.000 -1.706.000 3.677.000 1.225.000 68.000
Skattekostnad 0 0 -137.000 0 0
Årsresultat 9.000 -1.706.000 3.540.000 1.225.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.471.000 8.603.000 10.310.000 10.184.000 9.269.000
Sum omløpsmidler 4.500.000 7.030.000 10.726.000 6.081.000 5.062.000
Sum eiendeler 12.971.000 15.633.000 21.036.000 16.265.000 14.331.000
Sum opptjent egenkapital 742.000 733.000 2.439.000 49.000 -1.176.000
Sum egenkapital 8.272.000 8.263.000 9.969.000 7.579.000 6.354.000
Sum langsiktig gjeld 3.194.000 4.322.000 5.399.000 5.935.000 5.645.000
Sum kortsiktig gjeld 1.504.000 3.049.000 5.668.000 2.751.000 2.333.000
Sum gjeld og egenkapital 12.970.000 15.634.000 21.036.000 16.265.000 14.332.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.175.000 8.815.000 17.676.000 13.074.000 10.020.000
Andre inntekter 4.420.000 2.601.000 1.666.000 1.041.000 2.848.000
Driftsinntekter 12.595.000 11.416.000 19.342.000 14.115.000 12.868.000
Varekostnad -652.000 -595.000 -1.153.000 -816.000 -1.412.000
Lønninger -5.968.000 -6.276.000 -6.517.000 -4.693.000 -3.955.000
Avskrivning -1.548.000 -1.502.000 -1.467.000 -1.191.000 -997.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.254.000 -4.559.000 -6.303.000 -5.944.000 -6.207.000
Driftskostnader -12.422.000 -12.932.000 -15.440.000 -12.644.000 -12.571.000
Driftsresultat 173.000 -1.516.000 3.902.000 1.471.000 296.000
Finansinntekter 9.000 24.000 12.000 16.000 11.000
Finanskostnader -174.000 -213.000 -237.000 -261.000 -240.000
Finans -165.000 -189.000 -225.000 -245.000 -229.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.150.000 0 0
Årsresultat 9.000 -1.706.000 3.540.000 1.225.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.703.000 2.526.000 2.785.000 1.993.000 1.854.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 3.745.000 4.985.000 6.219.000 6.798.000 6.781.000
Driftsløsøre 495.000 473.000 598.000 595.000 605.000
Sum varige driftsmidler 4.769.000 6.077.000 7.525.000 8.191.000 7.414.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.471.000 8.603.000 10.310.000 10.184.000 9.269.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 160.000 554.000 602.000 1.791.000 1.337.000
Andre fordringer 3.829.000 2.330.000 1.309.000 1.869.000 1.322.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 511.000 4.146.000 8.815.000 2.421.000 2.402.000
Sum omløpsmidler 4.500.000 7.030.000 10.726.000 6.081.000 5.062.000
Sum eiendeler 12.971.000 15.633.000 21.036.000 16.265.000 14.331.000
Sum opptjent egenkapital 742.000 733.000 2.439.000 49.000 -1.176.000
Sum egenkapital 8.272.000 8.263.000 9.969.000 7.579.000 6.354.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.194.000 4.322.000 5.399.000 5.935.000 5.645.000
Leverandørgjeld 187.000 2.109.000 3.357.000 1.569.000 1.569.000
Betalbar skatt 0 0 137.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 568.000 349.000 381.000 680.000 406.000
Utbytte 0 0 -1.150.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 749.000 591.000 642.000 503.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 1.504.000 3.049.000 5.668.000 2.751.000 2.333.000
Sum gjeld og egenkapital 12.970.000 15.634.000 21.036.000 16.265.000 14.332.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.996.000 3.981.000 5.058.000 3.330.000 2.729.000
Likviditetsgrad 1 3 2.3 1.9 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 3 2.3 1.9 2.3 2.2
Soliditet 63.8 52.9 47.4 46.6 44.3
Resultatgrad 1.4 -13.3 20.2 10.4 2.3
Rentedekningsgrad 1 -7.1 16.5 5.7 1.3
Gjeldsgrad 0.6 0.9 1.1 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 1.4 -9.5 18.6 9.1 2.1
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex