Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigvartsen Holding As
Juridisk navn:  Sigvartsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Platåveien 4A Platåveien 4A Fax:
0489 Oslo 489 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911574071
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Asr Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
426.3%
Egenkapital  
  
225.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 21.510.000 4.087.000 2.695.000 1.287.000 705.000
Egenkapital: 26.414.000 8.124.000 4.114.000 1.582.000 565.000
Regnskap for  Sigvartsen Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -50.000 -43.000 -41.000 -33.000 -49.000
Driftsresultat -50.000 -43.000 -41.000 -33.000 -49.000
Finansinntekter 21.626.000 4.265.000 2.736.000 1.320.000 765.000
Finanskostnader -66.000 -134.000 0 0 -11.000
Finans 21.560.000 4.131.000 2.736.000 1.320.000 754.000
Resultat før skatt 21.510.000 4.087.000 2.695.000 1.287.000 705.000
Skattekostnad -4.000 -26.000 -8.000 0 0
Årsresultat 21.506.000 4.061.000 2.687.000 1.287.000 705.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.200.000 1.337.000 382.000 382.000 359.000
Sum omløpsmidler 13.220.000 6.955.000 4.062.000 1.635.000 548.000
Sum eiendeler 26.420.000 8.292.000 4.444.000 2.017.000 907.000
Sum opptjent egenkapital 26.384.000 8.094.000 4.084.000 1.552.000 535.000
Sum egenkapital 26.414.000 8.124.000 4.114.000 1.582.000 565.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 169.000 330.000 434.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 26.420.000 8.293.000 4.444.000 2.016.000 908.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -43.000 -41.000 -33.000 -49.000
Driftskostnader -50.000 -43.000 -41.000 -33.000 -49.000
Driftsresultat -50.000 -43.000 -41.000 -33.000 -49.000
Finansinntekter 21.626.000 4.265.000 2.736.000 1.320.000 765.000
Finanskostnader -66.000 -134.000 0 0 -11.000
Finans 21.560.000 4.131.000 2.736.000 1.320.000 754.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.216.000 -52.000 -156.000 -270.000 -175.000
Årsresultat 21.506.000 4.061.000 2.687.000 1.287.000 705.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.200.000 1.337.000 382.000 382.000 359.000
Sum anleggsmidler 13.200.000 1.337.000 382.000 382.000 359.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 516.000 1.143.000 672.000 1.556.000 181.000
Sum investeringer 193.000 0 0 0 0
Kasse, bank 12.510.000 1.608.000 1.390.000 80.000 367.000
Sum omløpsmidler 13.220.000 6.955.000 4.062.000 1.635.000 548.000
Sum eiendeler 26.420.000 8.292.000 4.444.000 2.017.000 907.000
Sum opptjent egenkapital 26.384.000 8.094.000 4.084.000 1.552.000 535.000
Sum egenkapital 26.414.000 8.124.000 4.114.000 1.582.000 565.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 -1.000 1.000 0 3.000
Betalbar skatt 4.000 26.000 8.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.216.000 -52.000 -156.000 -270.000 -175.000
Annen kortsiktig gjeld 0 92.000 165.000 164.000 164.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 169.000 330.000 434.000 343.000
Sum gjeld og egenkapital 26.420.000 8.293.000 4.444.000 2.016.000 908.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.214.000 6.786.000 3.732.000 1.201.000 205.000
Likviditetsgrad 1 2203.3 41.2 12.3 3.8 1.6
Likviditetsgrad 2 2203.3 41.2 12.3 3.8 1.6
Soliditet 1 9 92.6 78.5 62.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.8 -0.3 65.1
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 81.7 50.9 60.6 63.8 78.9
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex