Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigvartsen Design As
Juridisk navn:  Sigvartsen Design As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45027675
Østre Aker Vei 17 Platåveien 4A Fax:
0581 Oslo 489 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911638509
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/18/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Asr Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.97%
Resultat  
  
6.74%
Egenkapital  
  
107.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.192.000 3.256.000 2.659.000 1.341.000 1.497.000
Resultat: 2.805.000 2.628.000 2.118.000 1.021.000 1.344.000
Egenkapital: 110.000 53.000 58.000 57.000 162.000
Regnskap for  Sigvartsen Design As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.192.000 3.256.000 2.659.000 1.341.000 1.497.000
Driftskostnader -384.000 -628.000 -542.000 -321.000 -153.000
Driftsresultat 2.808.000 2.628.000 2.116.000 1.020.000 1.344.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -3.000 1.000 -1.000 -2.000 -3.000
Finans -2.000 1.000 1.000 0 1.000
Resultat før skatt 2.805.000 2.628.000 2.118.000 1.021.000 1.344.000
Skattekostnad -649.000 -633.000 -529.000 -276.000 -363.000
Årsresultat 2.157.000 1.995.000 1.589.000 745.000 981.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.734.000 165.000 263.000 165.000 164.000
Sum omløpsmidler 1.511.000 2.969.000 2.392.000 1.198.000 1.525.000
Sum eiendeler 3.245.000 3.134.000 2.655.000 1.363.000 1.689.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 33.000 38.000 37.000 142.000
Sum egenkapital 110.000 53.000 58.000 57.000 162.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 4.000 14.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.134.000 3.078.000 2.582.000 1.297.000 1.527.000
Sum gjeld og egenkapital 3.245.000 3.135.000 2.654.000 1.362.000 1.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.192.000 3.256.000 2.659.000 1.341.000 1.497.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.192.000 3.256.000 2.659.000 1.341.000 1.497.000
Varekostnad 0 0 0 -33.000 -14.000
Lønninger 0 -1.000 -1.000 0 0
Avskrivning -42.000 -25.000 -19.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -342.000 -602.000 -522.000 -288.000 -139.000
Driftskostnader -384.000 -628.000 -542.000 -321.000 -153.000
Driftsresultat 2.808.000 2.628.000 2.116.000 1.020.000 1.344.000
Finansinntekter 1.000 0 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -3.000 1.000 -1.000 -2.000 -3.000
Finans -2.000 1.000 1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.100.000 -2.000.000 -1.588.000 -850.000 -999.000
Årsresultat 2.157.000 1.995.000 1.589.000 745.000 981.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 134.000 73.000 98.000 0 0
Sum varige driftsmidler 134.000 73.000 98.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.600.000 92.000 165.000 165.000 164.000
Sum anleggsmidler 1.734.000 165.000 263.000 165.000 164.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 671.000 597.000 982.000 175.000 229.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 840.000 2.373.000 1.409.000 1.023.000 1.295.000
Sum omløpsmidler 1.511.000 2.969.000 2.392.000 1.198.000 1.525.000
Sum eiendeler 3.245.000 3.134.000 2.655.000 1.363.000 1.689.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 33.000 38.000 37.000 142.000
Sum egenkapital 110.000 53.000 58.000 57.000 162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 4.000 6.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 4.000 14.000 8.000 0
Leverandørgjeld 74.000 1.000 180.000 80.000 2.000
Betalbar skatt 651.000 636.000 523.000 276.000 363.000
Skyldig offentlige avgifter 289.000 247.000 163.000 48.000 108.000
Utbytte -2.100.000 -2.000.000 -1.588.000 -850.000 -999.000
Annen kortsiktig gjeld 21.000 194.000 128.000 44.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 3.134.000 3.078.000 2.582.000 1.297.000 1.527.000
Sum gjeld og egenkapital 3.245.000 3.135.000 2.654.000 1.362.000 1.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.623.000 -109.000 -190.000 -99.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1 0.9 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 1 0.9 1.0 1.0
Soliditet 3.4 1.7 2.2 4.2 9.6
Resultatgrad 8 80.7 79.6 76.1 89.8
Rentedekningsgrad 9 2 511.0 449.3
Gjeldsgrad 28.5 58.2 44.8 22.9 9.4
Total kapitalrentabilitet 86.6 83.8 79.8 75.0 79.8
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex