Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigvartsen Bygg Og Anlegg As
Juridisk navn:  Sigvartsen Bygg Og Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langgata 84A Langgata 84A Fax:
3187 Horten 3187 Horten
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 916829477
Aksjekapital: 31.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Altinn Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
750%
Egenkapital  
  
283.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 587.000 0 0
Resultat: 39.000 -6.000 -13.000
Egenkapital: 46.000 12.000 18.000
Regnskap for  Sigvartsen Bygg Og Anlegg As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 587.000 0 0
Driftskostnader -548.000 -6.000 -13.000
Driftsresultat 39.000 -6.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 39.000 -6.000 -13.000
Skattekostnad -4.000 0 0
Årsresultat 34.000 -6.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 327.000 3.000 25.000
Sum eiendeler 327.000 3.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 -19.000 -13.000
Sum egenkapital 46.000 12.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 280.000 -9.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 3.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 587.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 587.000 0 0
Varekostnad -106.000 0 0
Lønninger -333.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -6.000 -13.000
Driftskostnader -548.000 -6.000 -13.000
Driftsresultat 39.000 -6.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 34.000 -6.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 141.000 0 8.000
Andre fordringer -22.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 208.000 2.000 16.000
Sum omløpsmidler 327.000 3.000 25.000
Sum eiendeler 327.000 3.000 25.000
Sum opptjent egenkapital 15.000 -19.000 -13.000
Sum egenkapital 46.000 12.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0
Leverandørgjeld 27.000 0 4.000
Betalbar skatt 4.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 129.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 -9.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 280.000 -9.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 3.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 12.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.2 -0.3 3.6
Likviditetsgrad 2 1.2 -0.3 3.6
Soliditet 14.1 4 7
Resultatgrad 6.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.1 -0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.9
Signatur
20.09.2018
Prokurister
18.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex