Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigvartsen AS
Juridisk navn:  Sigvartsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62947349
Solørveien Solørveien Fax: 62947349
2260 Kirkenær 2260 Kirkenær
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 964690774
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 7/31/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.34%
Resultat  
  
79.35%
Egenkapital  
  
-29.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.729.000 31.422.000 30.955.000 32.735.000 34.515.000
Resultat: -121.000 -586.000 74.000 366.000 208.000
Egenkapital: -525.000 -404.000 182.000 -91.000 -457.000
Regnskap for  Sigvartsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.729.000 31.422.000 30.955.000 32.735.000 34.515.000
Driftskostnader -33.660.000 -31.847.000 -30.637.000 -32.151.000 -34.040.000
Driftsresultat 70.000 -424.000 317.000 585.000 474.000
Finansinntekter 20.000 14.000 14.000 13.000 16.000
Finanskostnader -212.000 -177.000 -258.000 -232.000 -282.000
Finans -192.000 -163.000 -244.000 -219.000 -266.000
Resultat før skatt -121.000 -586.000 74.000 366.000 208.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 -586.000 74.000 366.000 208.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.945.000 2.075.000 2.293.000 2.543.000 2.737.000
Sum omløpsmidler 2.458.000 2.561.000 2.532.000 2.464.000 2.269.000
Sum eiendeler 4.403.000 4.636.000 4.825.000 5.007.000 5.006.000
Sum opptjent egenkapital -825.000 -704.000 -118.000 -191.000 -557.000
Sum egenkapital -525.000 -404.000 182.000 -91.000 -457.000
Sum langsiktig gjeld 2.586.000 2.494.000 2.690.000 2.953.000 3.204.000
Sum kortsiktig gjeld 2.342.000 2.546.000 1.953.000 2.145.000 2.259.000
Sum gjeld og egenkapital 4.403.000 4.636.000 4.825.000 5.007.000 5.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.616.000 31.263.000 30.781.000 32.343.000 34.101.000
Andre inntekter 113.000 160.000 174.000 392.000 413.000
Driftsinntekter 33.729.000 31.422.000 30.955.000 32.735.000 34.515.000
Varekostnad -28.012.000 -25.989.000 -25.243.000 -26.504.000 -28.431.000
Lønninger -3.142.000 -3.080.000 -2.705.000 -2.768.000 -2.755.000
Avskrivning -188.000 -218.000 -250.000 -267.000 -264.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.318.000 -2.560.000 -2.439.000 -2.612.000 -2.590.000
Driftskostnader -33.660.000 -31.847.000 -30.637.000 -32.151.000 -34.040.000
Driftsresultat 70.000 -424.000 317.000 585.000 474.000
Finansinntekter 20.000 14.000 14.000 13.000 16.000
Finanskostnader -212.000 -177.000 -258.000 -232.000 -282.000
Finans -192.000 -163.000 -244.000 -219.000 -266.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 -586.000 74.000 366.000 208.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.832.000 1.937.000 2.042.000 2.147.000 2.252.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 113.000 138.000 251.000 396.000 485.000
Sum varige driftsmidler 1.945.000 2.075.000 2.293.000 2.543.000 2.737.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.945.000 2.075.000 2.293.000 2.543.000 2.737.000
Varebeholdning 1.812.000 1.847.000 1.971.000 1.870.000 1.503.000
Kundefordringer 489.000 328.000 427.000 453.000 374.000
Andre fordringer 25.000 70.000 51.000 69.000 265.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 132.000 316.000 83.000 72.000 127.000
Sum omløpsmidler 2.458.000 2.561.000 2.532.000 2.464.000 2.269.000
Sum eiendeler 4.403.000 4.636.000 4.825.000 5.007.000 5.006.000
Sum opptjent egenkapital -825.000 -704.000 -118.000 -191.000 -557.000
Sum egenkapital -525.000 -404.000 182.000 -91.000 -457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 184.000 0 295.000 346.000 245.000
Sum langsiktig gjeld 2.586.000 2.494.000 2.690.000 2.953.000 3.204.000
Leverandørgjeld 1.285.000 1.467.000 846.000 971.000 1.374.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 272.000 404.000 158.000 313.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 602.000 675.000 654.000 515.000 506.000
Sum kortsiktig gjeld 2.342.000 2.546.000 1.953.000 2.145.000 2.259.000
Sum gjeld og egenkapital 4.403.000 4.636.000 4.825.000 5.007.000 5.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.000 15.000 579.000 319.000 10.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.3 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
Soliditet -11.9 -8.7 3.8 -1.8 -9.1
Resultatgrad 0.2 -1.3 1 1.8 1.4
Rentedekningsgrad 0.3 -2.4 1.2 2.6 1.7
Gjeldsgrad -9.4 -12.5 25.5 -56.0 -12.0
Total kapitalrentabilitet 2 -8.8 6.9 11.9 9.8
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex