Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sigvart Jakobsen - Autorisert Regnskapsfører
Juridisk navn:  Sigvart Jakobsen - Autorisert Regnskapsfører
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90829476
Lyngvegen 64 Lyngvegen 64 Fax:
4250 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 987668822
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/11/2005
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.17%
Resultat  
  
-17.86%
Egenkapital  
  
13.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 109.000 127.000 139.000 112.000 103.000
Resultat: 92.000 112.000 122.000 99.000 87.000
Egenkapital: -25.000 -29.000 -33.000 -27.000 -23.000
Regnskap for  Sigvart Jakobsen - Autorisert Regnskapsfører
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 109.000 127.000 139.000 112.000 103.000
Driftskostnader -16.000 -15.000 -17.000 -14.000 -16.000
Driftsresultat 92.000 112.000 122.000 99.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 92.000 112.000 122.000 99.000 87.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 112.000 122.000 99.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -25.000 -29.000 -33.000 -27.000 -23.000
Sum egenkapital -25.000 -29.000 -33.000 -27.000 -23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 29.000 33.000 27.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.000 127.000 139.000 112.000 103.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 109.000 127.000 139.000 112.000 103.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -15.000 -17.000 -14.000 -16.000
Driftskostnader -16.000 -15.000 -17.000 -14.000 -16.000
Driftsresultat 92.000 112.000 122.000 99.000 87.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 112.000 122.000 99.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -25.000 -29.000 -33.000 -27.000 -23.000
Sum egenkapital -25.000 -29.000 -33.000 -27.000 -23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 29.000 33.000 27.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 29.000 33.000 27.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -25.000 -29.000 -33.000 -27.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet
Resultatgrad 84.4 88.2 87.8 88.4 84.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex