Signe Funders Legat
Juridisk navn:  Signe Funders Legat
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62561000
Postboks 4063 V/Hamar Kommune Vangsvegen 51 Fax: 62510201
2306 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 975537676
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/1968
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-55.56%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.000 9.000 9.000 29.000 62.000
Resultat: -6.000 -6.000 -1.000 -9.000 5.000
Egenkapital: 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.642.000 2.651.000
Regnskap for  Signe Funders Legat
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.000 9.000 9.000 29.000 62.000
Driftskostnader -10.000 -15.000 -10.000 -38.000 -57.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -1.000 -9.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -6.000 -1.000 -9.000 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -1.000 -9.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.654.000 2.651.000
Sum eiendeler 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.654.000 2.651.000
Sum opptjent egenkapital 2.629.000 2.636.000 2.642.000 642.000 2.651.000
Sum egenkapital 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.642.000 2.651.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.653.000 2.651.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.000 9.000 9.000 29.000 62.000
Driftsinntekter 4.000 9.000 9.000 29.000 62.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -7.000 -41.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -15.000 -10.000 -31.000 -16.000
Driftskostnader -10.000 -15.000 -10.000 -38.000 -57.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -1.000 -9.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -1.000 -9.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 1.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.652.000 2.651.000
Sum omløpsmidler 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.654.000 2.651.000
Sum eiendeler 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.654.000 2.651.000
Sum opptjent egenkapital 2.629.000 2.636.000 2.642.000 642.000 2.651.000
Sum egenkapital 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.642.000 2.651.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 11.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.653.000 2.651.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.629.000 2.636.000 2.642.000 2.654.000 2.651.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 99.6 100.0
Resultatgrad -66.7 -11.1 -31.0 8.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.2 -0.3 0.2
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex