Signe Eiendom AS
Juridisk navn:  Signe Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 162 Vinderen Slemdalsveien 72 Fax:
0319 Oslo 373 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992824344
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 5/23/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-388.71%
Egenkapital  
  
-23.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.279.000 443.000 -7.000 -8.000 -20.000
Egenkapital: 4.172.000 5.452.000 -46.000 -39.000 -32.000
Regnskap for  Signe Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -27.000 -7.000 -8.000 -20.000
Driftsresultat -9.000 -27.000 -7.000 -8.000 -20.000
Finansinntekter -1.270.000 470.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -1.270.000 470.000 0 0 0
Resultat før skatt -1.279.000 443.000 -7.000 -8.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.279.000 443.000 -7.000 -8.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.228.000 6.024.000 0 0 0
Sum eiendeler 4.228.000 6.024.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -990.000 290.000 -153.000 -146.000 -139.000
Sum egenkapital 4.172.000 5.452.000 -46.000 -39.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 572.000 46.000 40.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 4.228.000 6.024.000 0 1.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -27.000 -7.000 -8.000 -20.000
Driftskostnader -9.000 -27.000 -7.000 -8.000 -20.000
Driftsresultat -9.000 -27.000 -7.000 -8.000 -20.000
Finansinntekter -1.270.000 470.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -1.270.000 470.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.279.000 443.000 -7.000 -8.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 4.200.000 5.470.000 0 0 0
Kasse, bank 28.000 553.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.228.000 6.024.000 0 0 0
Sum eiendeler 4.228.000 6.024.000 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -990.000 290.000 -153.000 -146.000 -139.000
Sum egenkapital 4.172.000 5.452.000 -46.000 -39.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 17.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 555.000 46.000 40.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 572.000 46.000 40.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 4.228.000 6.024.000 0 1.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.172.000 5.452.000 -46.000 -40.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 75.5 10.5 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 75.5 10.5 0 0.1 0.1
Soliditet 98.7 90.5 -3900.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet -30.3 7.4 -800.0
Signatur
09.07.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex