Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Signe Borgny Og Harald Edals Fond
Juridisk navn:  Signe Borgny Og Harald Edals Fond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57633300
V/Kommunekassereren Aurland Kommune V/Kommunekassereren Aurland Kommune Fax:
5745 Aurland 5745 Aurland
Fylke: Kommune:
Vestland Aurland
Org.nr: 980285804
Aksjekapital: 545.000 NOK
Etableringsdato: 10/16/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
0.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.000 7.000 8.000 0 21.000
Resultat: 1.000 -2.000 6.000 -2.000 16.000
Egenkapital: 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Regnskap for  Signe Borgny Og Harald Edals Fond
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.000 7.000 8.000 0 21.000
Driftskostnader -6.000 -9.000 -2.000 -17.000 -5.000
Driftsresultat 1.000 -2.000 6.000 -17.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 16.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 16.000 0
Resultat før skatt 1.000 -2.000 6.000 -2.000 16.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -2.000 6.000 -2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Sum eiendeler 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Sum opptjent egenkapital 250.000 249.000 250.000 245.000 247.000
Sum egenkapital 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.000 7.000 8.000 0 21.000
Driftsinntekter 7.000 7.000 8.000 0 21.000
Varekostnad 0 -6.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -3.000 -2.000 -17.000 -5.000
Driftskostnader -6.000 -9.000 -2.000 -17.000 -5.000
Driftsresultat 1.000 -2.000 6.000 -17.000 16.000
Finansinntekter 0 0 0 16.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 16.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -2.000 6.000 -2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Sum omløpsmidler 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Sum eiendeler 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Sum opptjent egenkapital 250.000 249.000 250.000 245.000 247.000
Sum egenkapital 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 795.000 794.000 795.000 790.000 792.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 14.3 -28.6 7 76.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 -0.3 0.8 -0.1 2.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex