Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Servico AS
Juridisk navn:  Servico AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33326561
Ringshaugveien 68 Ringshaugveien 68 Fax:
3150 Tolvsrød 3150 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 952997947
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/6/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Folland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
650%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-182%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 150.000 20.000 0 2.131.000 2.181.000
Resultat: -90.000 -30.000 -863.000 -589.000 86.000
Egenkapital: -41.000 50.000 79.000 942.000 1.531.000
Regnskap for  Servico AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 150.000 20.000 0 2.131.000 2.181.000
Driftskostnader -85.000 -49.000 -751.000 -2.601.000 -2.671.000
Driftsresultat 66.000 -29.000 -752.000 -470.000 -490.000
Finansinntekter -156.000 0 0 -78.000 578.000
Finanskostnader 0 -1.000 -111.000 -40.000 -1.000
Finans -156.000 -1.000 -111.000 -118.000 577.000
Resultat før skatt -90.000 -30.000 -863.000 -589.000 86.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 -30.000 -863.000 -589.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 8.000 163.000 169.000 1.461.000 1.657.000
Sum eiendeler 8.000 163.000 169.000 1.461.000 1.657.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -50.000 -21.000 842.000 1.431.000
Sum egenkapital -41.000 50.000 79.000 942.000 1.531.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 113.000 89.000 518.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 163.000 168.000 1.460.000 1.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.000 20.000 0 2.131.000 2.181.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 150.000 20.000 0 2.131.000 2.181.000
Varekostnad 25.000 0 -107.000 -966.000 -665.000
Lønninger -51.000 -23.000 -315.000 -783.000 -1.027.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -59.000 -26.000 -329.000 -852.000 -979.000
Driftskostnader -85.000 -49.000 -751.000 -2.601.000 -2.671.000
Driftsresultat 66.000 -29.000 -752.000 -470.000 -490.000
Finansinntekter -156.000 0 0 -78.000 578.000
Finanskostnader 0 -1.000 -111.000 -40.000 -1.000
Finans -156.000 -1.000 -111.000 -118.000 577.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 -30.000 -863.000 -589.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 402.000
Kundefordringer 0 0 0 868.000 77.000
Andre fordringer 1.000 0 3.000 5.000 177.000
Sum investeringer 6.000 162.000 162.000 131.000 63.000
Kasse, bank 1.000 0 3.000 456.000 937.000
Sum omløpsmidler 8.000 163.000 169.000 1.461.000 1.657.000
Sum eiendeler 8.000 163.000 169.000 1.461.000 1.657.000
Sum opptjent egenkapital -141.000 -50.000 -21.000 842.000 1.431.000
Sum egenkapital -41.000 50.000 79.000 942.000 1.531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 36.000 50.000 29.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 4.000 5.000 42.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 73.000 34.000 447.000 61.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 113.000 89.000 518.000 126.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 163.000 168.000 1.460.000 1.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 50.000 80.000 943.000 1.531.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.4 1.9 2.8 13.2
Likviditetsgrad 2 0.2 1.4 1.9 2.8 10.0
Soliditet -512.5 30.7 4 64.5 92.4
Resultatgrad 4 -22.1 -22.5
Rentedekningsgrad -6.8 -11.8 88.0
Gjeldsgrad -1.2 2.3 1.1 0.5 0.1
Total kapitalrentabilitet -17.8 -447.6 -37.5 5.3
Signatur
08.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex