Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Servicesenteret Østfold As
Juridisk navn:  Servicesenteret Østfold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69152540
Benveien 3 Benveien 3 Fax: 69120226
1725 Sarpsborg 1725 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 930953288
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/12/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Alfa Regnskap A L Eriksen
Utvikling:
Omsetning  
  
9.36%
Resultat  
  
-9.26%
Egenkapital  
  
10.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.627.000 6.974.000 5.563.000 5.097.000 4.868.000
Resultat: 402.000 443.000 269.000 43.000 129.000
Egenkapital: 93.000 84.000 109.000 118.000 119.000
Regnskap for  Servicesenteret Østfold As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.627.000 6.974.000 5.563.000 5.097.000 4.868.000
Driftskostnader -7.233.000 -6.526.000 -5.292.000 -5.054.000 -4.739.000
Driftsresultat 394.000 448.000 271.000 43.000 129.000
Finansinntekter 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -4.000 -2.000 -2.000
Finans 8.000 -4.000 -2.000 0 0
Resultat før skatt 402.000 443.000 269.000 43.000 129.000
Skattekostnad -93.000 -108.000 -69.000 -13.000 -36.000
Årsresultat 309.000 335.000 201.000 30.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.320.000 1.387.000 1.192.000 824.000 892.000
Sum eiendeler 1.340.000 1.397.000 1.202.000 834.000 902.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 9.000 34.000 43.000 44.000
Sum egenkapital 93.000 84.000 109.000 118.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.247.000 1.313.000 1.093.000 716.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 1.340.000 1.397.000 1.202.000 834.000 903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.627.000 6.974.000 5.563.000 5.097.000 4.863.000
Andre inntekter 0 0 0 0 4.000
Driftsinntekter 7.627.000 6.974.000 5.563.000 5.097.000 4.868.000
Varekostnad -3.036.000 -2.491.000 -1.435.000 -1.405.000 -1.368.000
Lønninger -2.738.000 -2.644.000 -2.569.000 -2.431.000 -2.268.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.459.000 -1.391.000 -1.288.000 -1.218.000 -1.103.000
Driftskostnader -7.233.000 -6.526.000 -5.292.000 -5.054.000 -4.739.000
Driftsresultat 394.000 448.000 271.000 43.000 129.000
Finansinntekter 12.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -4.000 -2.000 -2.000
Finans 8.000 -4.000 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -360.000 -210.000 -30.000 -90.000
Årsresultat 309.000 335.000 201.000 30.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 146.000 108.000 117.000 102.000 162.000
Kundefordringer 396.000 465.000 402.000 246.000 251.000
Andre fordringer 13.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 765.000 814.000 673.000 477.000 479.000
Sum omløpsmidler 1.320.000 1.387.000 1.192.000 824.000 892.000
Sum eiendeler 1.340.000 1.397.000 1.202.000 834.000 902.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 9.000 34.000 43.000 44.000
Sum egenkapital 93.000 84.000 109.000 118.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 151.000 183.000 156.000 54.000 50.000
Betalbar skatt 93.000 108.000 69.000 14.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 378.000 337.000 369.000 362.000 288.000
Utbytte -300.000 -360.000 -210.000 -30.000 -90.000
Annen kortsiktig gjeld 325.000 324.000 289.000 256.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 1.247.000 1.313.000 1.093.000 716.000 783.000
Sum gjeld og egenkapital 1.340.000 1.397.000 1.202.000 834.000 903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 74.000 99.000 108.000 109.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1 1.1 1.0
Soliditet 6.9 6 9.1 14.1 13.2
Resultatgrad 5.2 6.4 4.9 0.8 2.6
Rentedekningsgrad 98.5 74.7 67.8 22.5 65.5
Gjeldsgrad 13.4 15.6 1 6.1 6.6
Total kapitalrentabilitet 30.3 32.2 22.7 5.4 14.5
Signatur
26.06.2017
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex