Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Serkland As
Juridisk navn:  Serkland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Glassverktunet 18E Glassverktunet 18E Fax:
3263 Larvik 3263 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 916555857
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rising Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.5%
Resultat  
  
37.72%
Egenkapital  
  
43.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 629.000 522.000 416.000 465.000
Resultat: 314.000 228.000 148.000 65.000
Egenkapital: 213.000 148.000 93.000 70.000
Regnskap for  Serkland As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 629.000 522.000 416.000 465.000
Driftskostnader -319.000 -296.000 -268.000 -400.000
Driftsresultat 311.000 227.000 147.000 65.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 314.000 228.000 148.000 65.000
Skattekostnad -69.000 -52.000 -35.000 -15.000
Årsresultat 245.000 175.000 112.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 652.000 478.000 265.000 120.000
Sum eiendeler 652.000 478.000 265.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 118.000 63.000 40.000
Sum egenkapital 213.000 148.000 93.000 70.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 439.000 329.000 172.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 652.000 477.000 265.000 119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 629.000 522.000 416.000 465.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 629.000 522.000 416.000 465.000
Varekostnad 0 0 0 -40.000
Lønninger -218.000 -207.000 -211.000 -200.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -101.000 -89.000 -57.000 -160.000
Driftskostnader -319.000 -296.000 -268.000 -400.000
Driftsresultat 311.000 227.000 147.000 65.000
Finansinntekter 4.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 4.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -180.000 -120.000 -90.000 0
Årsresultat 245.000 175.000 112.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 74.000 73.000 69.000 9.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 577.000 404.000 196.000 111.000
Sum omløpsmidler 652.000 478.000 265.000 120.000
Sum eiendeler 652.000 478.000 265.000 120.000
Sum opptjent egenkapital 183.000 118.000 63.000 40.000
Sum egenkapital 213.000 148.000 93.000 70.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 3.000 5.000 6.000
Betalbar skatt 69.000 52.000 35.000 15.000
Skyldig offentlige avgifter 166.000 134.000 51.000 12.000
Utbytte -180.000 -120.000 -90.000 0
Annen kortsiktig gjeld 21.000 20.000 20.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 439.000 329.000 172.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 652.000 477.000 265.000 119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 213.000 149.000 93.000 71.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.5 2.4
Soliditet 32.7 3 35.1 58.8
Resultatgrad 49.4 43.5 35.3 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 2.2 1.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 48.3 47.8 55.5 54.6
Signatur
05.04.2017
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex