Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sentrum Eiendom AS
Juridisk navn:  Sentrum Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55085275
Alfabygget Fax: 56181401
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 979947488
Aksjekapital: 13.016.656 NOK
Etableringsdato: 6/3/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.88%
Resultat  
  
13.37%
Egenkapital  
  
-2.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.856.000 4.460.000 2.220.000 3.909.000 127.000
Resultat: -311.000 -359.000 -10.865.000 -4.483.000 -43.000
Egenkapital: 15.087.000 15.398.000 10.757.000 21.623.000 26.102.000
Regnskap for  Sentrum Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.856.000 4.460.000 2.220.000 3.909.000 127.000
Driftskostnader -2.890.000 -2.761.000 -10.360.000 -6.770.000 -63.000
Driftsresultat 1.966.000 1.699.000 -8.140.000 -2.861.000 64.000
Finansinntekter 3.000 2.000 13.000 3.000 8.000
Finanskostnader -2.280.000 -2.060.000 -2.738.000 -1.625.000 -115.000
Finans -2.277.000 -2.058.000 -2.725.000 -1.622.000 -107.000
Resultat før skatt -311.000 -359.000 -10.865.000 -4.483.000 -43.000
Skattekostnad 0 0 0 4.000 13.000
Årsresultat -311.000 -359.000 -10.865.000 -4.480.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.024.000 78.755.000 80.253.000 77.222.000 41.379.000
Sum omløpsmidler 4.513.000 4.615.000 22.876.000 9.906.000 312.000
Sum eiendeler 82.537.000 83.370.000 103.129.000 87.128.000 41.691.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -1.076.000 0 186.000
Sum egenkapital 15.087.000 15.398.000 10.757.000 21.623.000 26.102.000
Sum langsiktig gjeld 66.233.000 67.784.000 90.767.000 56.456.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 1.217.000 187.000 1.604.000 9.050.000 15.585.000
Sum gjeld og egenkapital 82.537.000 83.369.000 103.128.000 87.129.000 41.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.856.000 4.460.000 2.220.000 1.038.000 0
Andre inntekter 0 0 0 2.871.000 127.000
Driftsinntekter 4.856.000 4.460.000 2.220.000 3.909.000 127.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -1.986.000 -2.019.000 -1.613.000 -6.161.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -904.000 -742.000 -8.747.000 -609.000 -63.000
Driftskostnader -2.890.000 -2.761.000 -10.360.000 -6.770.000 -63.000
Driftsresultat 1.966.000 1.699.000 -8.140.000 -2.861.000 64.000
Finansinntekter 3.000 2.000 13.000 3.000 8.000
Finanskostnader -2.280.000 -2.060.000 -2.738.000 -1.625.000 -115.000
Finans -2.277.000 -2.058.000 -2.725.000 -1.622.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -311.000 -359.000 -10.865.000 -4.480.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 78.024.000 78.755.000 80.253.000 77.222.000 41.379.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 78.024.000 78.755.000 80.253.000 77.222.000 41.379.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 78.024.000 78.755.000 80.253.000 77.222.000 41.379.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 175.000 103.000 0 517.000 0
Andre fordringer 392.000 315.000 653.000 3.548.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.946.000 4.197.000 22.223.000 5.841.000 311.000
Sum omløpsmidler 4.513.000 4.615.000 22.876.000 9.906.000 312.000
Sum eiendeler 82.537.000 83.370.000 103.129.000 87.128.000 41.691.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -1.076.000 0 186.000
Sum egenkapital 15.087.000 15.398.000 10.757.000 21.623.000 26.102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 8.208.000
Sum langsiktig gjeld 66.233.000 67.784.000 90.767.000 56.456.000 4.000
Leverandørgjeld 1.217.000 187.000 1.291.000 8.612.000 7.377.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 312.000 438.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.217.000 187.000 1.604.000 9.050.000 15.585.000
Sum gjeld og egenkapital 82.537.000 83.369.000 103.128.000 87.129.000 41.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.296.000 4.428.000 21.272.000 856.000 -15.273.000
Likviditetsgrad 1 3.7 24.7 14.3 1.1 0.0
Likviditetsgrad 2 3.7 24.7 14.3 1.1 0.1
Soliditet 18.3 18.5 10.4 24.8 62.6
Resultatgrad 40.5 38.1 -366.7 -73.2 50.4
Rentedekningsgrad 0.9 0.8 -1.8 0.6
Gjeldsgrad 4.5 4.4 8.6 3.0 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.4 2 -7.9 -3.3 0.2
Signatur
29.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG
Prokurister
29.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex