Sentrum Bygg AS
Juridisk navn:  Sentrum Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23177400
Postboks 2 Alnabru Verkseier Furulunds Vei 9 Fax: 23177499
0614 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 947117734
Aksjekapital: 14.000.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 1/15/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8%
Resultat  
  
-103.02%
Egenkapital  
  
-0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 194.635.000 211.555.000 222.068.000 217.236.000 184.679.000
Resultat: -248.000 8.210.000 16.330.000 14.876.000 5.686.000
Egenkapital: 46.342.000 46.539.000 47.168.000 47.857.000 36.788.000
Regnskap for  Sentrum Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 194.635.000 211.555.000 222.068.000 217.236.000 184.679.000
Driftskostnader -194.964.000 -203.769.000 -205.949.000 -202.440.000 -179.106.000
Driftsresultat -331.000 7.786.000 16.120.000 14.796.000 5.572.000
Finansinntekter 358.000 591.000 422.000 362.000 447.000
Finanskostnader -276.000 -168.000 -212.000 -281.000 -333.000
Finans 82.000 423.000 210.000 81.000 114.000
Resultat før skatt -248.000 8.210.000 16.330.000 14.876.000 5.686.000
Skattekostnad 52.000 -1.967.000 -4.000.000 -3.806.000 -1.641.000
Årsresultat -197.000 6.243.000 12.330.000 11.070.000 4.044.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.873.000 2.031.000 2.437.000 2.450.000 2.597.000
Sum omløpsmidler 64.065.000 76.659.000 83.566.000 72.525.000 55.992.000
Sum eiendeler 65.938.000 78.690.000 86.003.000 74.975.000 58.589.000
Sum opptjent egenkapital 32.342.000 32.539.000 33.168.000 33.857.000 22.788.000
Sum egenkapital 46.342.000 46.539.000 47.168.000 47.857.000 36.788.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.595.000 32.151.000 38.836.000 27.118.000 21.802.000
Sum gjeld og egenkapital 65.937.000 78.690.000 86.004.000 74.975.000 58.590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.202.000 209.086.000 219.590.000 215.064.000 182.664.000
Andre inntekter 5.433.000 2.469.000 2.478.000 2.171.000 2.015.000
Driftsinntekter 194.635.000 211.555.000 222.068.000 217.236.000 184.679.000
Varekostnad -137.702.000 -149.452.000 -153.937.000 -152.479.000 -125.249.000
Lønninger -29.660.000 -29.463.000 -27.910.000 -27.581.000 -29.867.000
Avskrivning -741.000 -1.108.000 -1.126.000 -922.000 -530.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.861.000 -23.746.000 -22.976.000 -21.458.000 -23.460.000
Driftskostnader -194.964.000 -203.769.000 -205.949.000 -202.440.000 -179.106.000
Driftsresultat -331.000 7.786.000 16.120.000 14.796.000 5.572.000
Finansinntekter 358.000 591.000 422.000 362.000 447.000
Finanskostnader -276.000 -168.000 -212.000 -281.000 -333.000
Finans 82.000 423.000 210.000 81.000 114.000
Konsernbidrag 0 -6.872.000 -13.020.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -197.000 6.243.000 12.330.000 11.070.000 4.044.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 872.000 540.000 455.000 343.000 167.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 53.000 86.000 0 0 28.000
Driftsløsøre 948.000 1.405.000 1.983.000 2.107.000 2.402.000
Sum varige driftsmidler 1.001.000 1.491.000 1.983.000 2.107.000 2.430.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.873.000 2.031.000 2.437.000 2.450.000 2.597.000
Varebeholdning 13.506.000 14.177.000 18.060.000 17.211.000 16.707.000
Kundefordringer 20.952.000 21.037.000 20.053.000 21.825.000 14.971.000
Andre fordringer 16.310.000 12.972.000 13.795.000 14.697.000 13.422.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.296.000 28.473.000 31.657.000 18.792.000 10.892.000
Sum omløpsmidler 64.065.000 76.659.000 83.566.000 72.525.000 55.992.000
Sum eiendeler 65.938.000 78.690.000 86.003.000 74.975.000 58.589.000
Sum opptjent egenkapital 32.342.000 32.539.000 33.168.000 33.857.000 22.788.000
Sum egenkapital 46.342.000 46.539.000 47.168.000 47.857.000 36.788.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.561.000 1.521.000 2.976.000 3.126.000 2.296.000
Betalbar skatt 280.000 0 0 3.982.000 1.440.000
Skyldig offentlige avgifter 7.868.000 8.741.000 8.911.000 9.146.000 8.240.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.887.000 21.889.000 26.948.000 10.863.000 9.826.000
Sum kortsiktig gjeld 19.595.000 32.151.000 38.836.000 27.118.000 21.802.000
Sum gjeld og egenkapital 65.937.000 78.690.000 86.004.000 74.975.000 58.590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.470.000 44.508.000 44.730.000 45.407.000 34.190.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.4 2.2 2 2.6
Likviditetsgrad 2 2.6 1.9 1.7 2 1.9
Soliditet 70.3 59.1 54.8 63.8 62.8
Resultatgrad -0.2 3.7 7.3 6.8 3.0
Rentedekningsgrad -1.2 46.3 7 52.7 18.1
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.8 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 0 10.6 19.2 20.2 10.3
Signatur
12.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex