Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Senab Eikeland Sør As
Juridisk navn:  Senab Eikeland Sør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45259040
Postboks 1513 Sørsvannsveien 14 Fax:
4856 Arendal 4808 Arendal
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Arendal
Org.nr: 959063613
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 11/6/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.46%
Resultat  
  
-24.9%
Egenkapital  
  
-3.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 58.548.000 60.022.000 53.855.000 52.600.000 68.619.000
Resultat: 1.553.000 2.068.000 26.000 77.000 2.399.000
Egenkapital: 977.000 1.015.000 979.000 963.000 2.178.000
Regnskap for  Senab Eikeland Sør As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 58.548.000 60.022.000 53.855.000 52.600.000 68.619.000
Driftskostnader -56.628.000 -57.792.000 -53.640.000 -52.293.000 -65.864.000
Driftsresultat 1.920.000 2.231.000 214.000 307.000 2.754.000
Finansinntekter 3.000 0 10.000 134.000 144.000
Finanskostnader -371.000 -164.000 -199.000 -363.000 -499.000
Finans -368.000 -164.000 -189.000 -229.000 -355.000
Resultat før skatt 1.553.000 2.068.000 26.000 77.000 2.399.000
Skattekostnad -359.000 -497.000 -10.000 -29.000 -668.000
Årsresultat 1.194.000 1.571.000 15.000 48.000 1.731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 461.000 497.000 430.000 247.000 220.000
Sum omløpsmidler 15.264.000 20.322.000 10.002.000 9.294.000 19.035.000
Sum eiendeler 15.725.000 20.819.000 10.432.000 9.541.000 19.255.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 52.000 15.000 0 182.000
Sum egenkapital 977.000 1.015.000 979.000 963.000 2.178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 722.000
Sum kortsiktig gjeld 14.748.000 19.803.000 9.453.000 8.577.000 16.355.000
Sum gjeld og egenkapital 15.725.000 20.818.000 10.431.000 9.540.000 19.255.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.497.000 59.951.000 53.793.000 52.530.000 66.006.000
Andre inntekter 51.000 71.000 61.000 70.000 2.613.000
Driftsinntekter 58.548.000 60.022.000 53.855.000 52.600.000 68.619.000
Varekostnad -41.907.000 -43.713.000 -39.438.000 -38.144.000 -47.871.000
Lønninger -9.459.000 -9.242.000 -9.461.000 -9.037.000 -10.627.000
Avskrivning -161.000 -122.000 -99.000 -49.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.101.000 -4.715.000 -4.642.000 -5.063.000 -7.253.000
Driftskostnader -56.628.000 -57.792.000 -53.640.000 -52.293.000 -65.864.000
Driftsresultat 1.920.000 2.231.000 214.000 307.000 2.754.000
Finansinntekter 3.000 0 10.000 134.000 144.000
Finanskostnader -371.000 -164.000 -199.000 -363.000 -499.000
Finans -368.000 -164.000 -189.000 -229.000 -355.000
Konsernbidrag -1.233.000 -1.534.000 0 -63.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.194.000 1.571.000 15.000 48.000 1.731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 6.000 19.000 30.000 36.000
Fast eiendom 94.000 30.000 40.000 50.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 340.000 449.000 360.000 157.000 174.000
Sum varige driftsmidler 434.000 479.000 400.000 206.000 174.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 461.000 497.000 430.000 247.000 220.000
Varebeholdning 4.879.000 4.037.000 3.489.000 2.365.000 3.973.000
Kundefordringer 9.467.000 15.559.000 5.892.000 6.423.000 6.494.000
Andre fordringer 548.000 393.000 327.000 141.000 1.605.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 370.000 334.000 294.000 364.000 6.963.000
Sum omløpsmidler 15.264.000 20.322.000 10.002.000 9.294.000 19.035.000
Sum eiendeler 15.725.000 20.819.000 10.432.000 9.541.000 19.255.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 52.000 15.000 0 182.000
Sum egenkapital 977.000 1.015.000 979.000 963.000 2.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.463.000 4.213.000 1.772.000 1.998.000 7.756.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 722.000
Leverandørgjeld 5.959.000 9.628.000 5.212.000 2.786.000 3.764.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.423.000 2.911.000 1.453.000 1.374.000 1.525.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.903.000 3.051.000 1.017.000 2.419.000 3.311.000
Sum kortsiktig gjeld 14.748.000 19.803.000 9.453.000 8.577.000 16.355.000
Sum gjeld og egenkapital 15.725.000 20.818.000 10.431.000 9.540.000 19.255.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 516.000 519.000 549.000 717.000 2.680.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.7 0.9 1.0
Soliditet 6.2 4.9 9.4 10.1 11.3
Resultatgrad 3.3 3.7 0.4 0.6 4.0
Rentedekningsgrad 5.2 13.6 1.1 1.2 5.8
Gjeldsgrad 15.1 19.5 9.7 8.9 7.8
Total kapitalrentabilitet 12.2 10.7 2.1 4.6 15.1
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex