Selnesvågen Bustadstiftelse
Juridisk navn:  Selnesvågen Bustadstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 40 Fax:
6281 Søvik 6280 Søvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Haram
Org.nr: 861047822
Aksjekapital: 315.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/17/1991
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nomia As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.06%
Resultat  
  
453%
Egenkapital  
  
8.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.994.000 1.898.000 1.842.000 1.810.000 1.739.000
Resultat: 553.000 100.000 -427.000 176.000 448.000
Egenkapital: 7.140.000 6.586.000 6.487.000 6.914.000 6.738.000
Regnskap for  Selnesvågen Bustadstiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.994.000 1.898.000 1.842.000 1.810.000 1.739.000
Driftskostnader -1.287.000 -1.629.000 -2.112.000 -1.480.000 -1.158.000
Driftsresultat 708.000 270.000 -270.000 329.000 580.000
Finansinntekter 0 6.000 8.000 28.000 48.000
Finanskostnader -155.000 -177.000 -165.000 -182.000 -180.000
Finans -155.000 -171.000 -157.000 -154.000 -132.000
Resultat før skatt 553.000 100.000 -427.000 176.000 448.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 553.000 100.000 -427.000 176.000 448.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.857.000 13.211.000 12.977.000 11.477.000 11.584.000
Sum omløpsmidler 224.000 78.000 273.000 1.498.000 2.102.000
Sum eiendeler 13.081.000 13.289.000 13.250.000 12.975.000 13.686.000
Sum opptjent egenkapital 6.825.000 6.271.000 6.172.000 6.599.000 6.423.000
Sum egenkapital 7.140.000 6.586.000 6.487.000 6.914.000 6.738.000
Sum langsiktig gjeld 5.716.000 6.417.000 6.528.000 5.902.000 6.767.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000 286.000 236.000 158.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 13.081.000 13.289.000 13.251.000 12.974.000 13.687.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.994.000 1.898.000 1.842.000 1.810.000 1.739.000
Driftsinntekter 1.994.000 1.898.000 1.842.000 1.810.000 1.739.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -260.000 -418.000 -823.000 -288.000 -101.000
Avskrivning -401.000 -414.000 -330.000 -324.000 -324.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -626.000 -797.000 -959.000 -868.000 -733.000
Driftskostnader -1.287.000 -1.629.000 -2.112.000 -1.480.000 -1.158.000
Driftsresultat 708.000 270.000 -270.000 329.000 580.000
Finansinntekter 0 6.000 8.000 28.000 48.000
Finanskostnader -155.000 -177.000 -165.000 -182.000 -180.000
Finans -155.000 -171.000 -157.000 -154.000 -132.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 553.000 100.000 -427.000 176.000 448.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.728.000 13.123.000 12.897.000 11.396.000 11.503.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.776.000 13.123.000 12.897.000 11.396.000 11.503.000
Sum finansielle anleggsmidler 81.000 88.000 81.000 81.000 81.000
Sum anleggsmidler 12.857.000 13.211.000 12.977.000 11.477.000 11.584.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 15.000
Andre fordringer 60.000 58.000 63.000 60.000 58.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 164.000 21.000 210.000 1.438.000 2.029.000
Sum omløpsmidler 224.000 78.000 273.000 1.498.000 2.102.000
Sum eiendeler 13.081.000 13.289.000 13.250.000 12.975.000 13.686.000
Sum opptjent egenkapital 6.825.000 6.271.000 6.172.000 6.599.000 6.423.000
Sum egenkapital 7.140.000 6.586.000 6.487.000 6.914.000 6.738.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.716.000 6.417.000 6.528.000 5.902.000 6.767.000
Leverandørgjeld 137.000 156.000 69.000 41.000 76.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 12.000 22.000 27.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 119.000 145.000 90.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 225.000 286.000 236.000 158.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 13.081.000 13.289.000 13.251.000 12.974.000 13.687.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 -208.000 37.000 1.340.000 1.920.000
Likviditetsgrad 1 1 0.3 1.2 9.5 11.5
Likviditetsgrad 2 1 0.3 1.2 9.5 11.6
Soliditet 54.6 49.6 4 53.3 49.2
Resultatgrad 35.5 14.2 -14.7 18.2 33.4
Rentedekningsgrad 4.6 1.5 -1.6 2.0 3.5
Gjeldsgrad 0.8 1 1 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 5.4 2.1 2.8 4.6
Signatur
30.06.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex