Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selnes Sag AS
Juridisk navn:  Selnes Sag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77712921
Jægervatnet Jægervatnet Fax:
9064 Svensby 9064 Svensby
Fylke: Kommune:
Troms Lyngen
Org.nr: 944086102
Aksjekapital: 215.000 NOK
Etableringsdato: 6/29/1987
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: -329.000 -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
Regnskap for  Selnes Sag AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000
Sum egenkapital -329.000 -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
Sum langsiktig gjeld 330.000 330.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 330.000 330.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum opptjent egenkapital -544.000 -544.000 -544.000 -544.000 -544.000
Sum egenkapital -329.000 -329.000 -329.000 -329.000 -329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 330.000 330.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 330.000 330.000 330.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 330.000 330.000 330.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000 1.000 -329.000 -329.000 -329.000
Likviditetsgrad 1 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet -32900.0 -32900.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 0.0
Signatur
21.12.2011
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex