Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selnes Rederi As
Juridisk navn:  Selnes Rederi As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95284699
Furnes 21 Furnes 21 Fax:
5960 Dalsøyra 5960 Dalsøyra
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 916708025
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/2/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Total Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
30.38%
Egenkapital  
  
-220%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -55.000 -79.000 -97.000
Egenkapital: -30.000 25.000 103.000
Regnskap for  Selnes Rederi As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -46.000 -67.000 -83.000
Driftsresultat -46.000 -67.000 -83.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -11.000 -14.000
Finans -8.000 -11.000 -14.000
Resultat før skatt -55.000 -79.000 -97.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -55.000 -79.000 -97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 254.000 296.000 344.000
Sum omløpsmidler 5.000 8.000 10.000
Sum eiendeler 259.000 304.000 354.000
Sum opptjent egenkapital -230.000 -175.000 -97.000
Sum egenkapital -30.000 25.000 103.000
Sum langsiktig gjeld 138.000 180.000 221.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 98.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 260.000 303.000 354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -41.000 -48.000 -56.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -19.000 -27.000
Driftskostnader -46.000 -67.000 -83.000
Driftsresultat -46.000 -67.000 -83.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -9.000 -11.000 -14.000
Finans -8.000 -11.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -55.000 -79.000 -97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 254.000 296.000 344.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 254.000 296.000 344.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.000 8.000 10.000
Sum omløpsmidler 5.000 8.000 10.000
Sum eiendeler 259.000 304.000 354.000
Sum opptjent egenkapital -230.000 -175.000 -97.000
Sum egenkapital -30.000 25.000 103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 138.000 180.000 221.000
Leverandørgjeld -2.000 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 92.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 98.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 260.000 303.000 354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -147.000 -90.000 -20.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.3
Soliditet -11.5 8.3 29.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.1 -6.1 -5.9
Gjeldsgrad -9.7 11.1 2.4
Total kapitalrentabilitet -17.3 -22.1 -23.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex