Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selnes Geoscience Consulting As
Juridisk navn:  Selnes Geoscience Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lynghaugen 11 Lynghaugen 11 Fax:
8370 Leknes 8370 Leknes
Fylke: Kommune:
Nordland Vestvågøy
Org.nr: 915901522
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/25/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
-41.49%
Resultat  
  
-114.71%
Egenkapital  
  
-12.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 509.000 870.000 618.000
Resultat: -5.000 34.000 -127.000
Egenkapital: -46.000 -41.000 -75.000
Regnskap for  Selnes Geoscience Consulting As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 509.000 870.000 618.000
Driftskostnader -512.000 -833.000 -745.000
Driftsresultat -3.000 37.000 -127.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0
Finans -2.000 -3.000 0
Resultat før skatt -5.000 34.000 -127.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -5.000 34.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 68.000 79.000 54.000
Sum eiendeler 68.000 79.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -71.000 -105.000
Sum egenkapital -46.000 -41.000 -75.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 39.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 82.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 80.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 509.000 870.000 618.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 509.000 870.000 618.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -498.000 -794.000 -695.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -39.000 -50.000
Driftskostnader -512.000 -833.000 -745.000
Driftsresultat -3.000 37.000 -127.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000 0
Finans -2.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.000 34.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 56.000 0
Andre fordringer 20.000 20.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 48.000 3.000 34.000
Sum omløpsmidler 68.000 79.000 54.000
Sum eiendeler 68.000 79.000 54.000
Sum opptjent egenkapital -76.000 -71.000 -105.000
Sum egenkapital -46.000 -41.000 -75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 39.000 71.000
Leverandørgjeld 10.000 4.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 39.000 16.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 38.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 82.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 67.000 80.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 -3.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1 0.9
Soliditet -68.7 -51.3 -141.5
Resultatgrad -0.6 4.3 -20.6
Rentedekningsgrad -1.5 12.3
Gjeldsgrad -2.5 -1.7
Total kapitalrentabilitet -4.5 46.3 -239.6
Signatur
11.09.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex