Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selnes Eiendom As
Juridisk navn:  Selnes Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Beryllveien 18 Beryllveien 18 Fax:
1639 Gamle Fredrikstad 1639 Gamle Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 913885562
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
84.62%
Resultat  
  
1987.5%
Egenkapital  
  
1039.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 840.000 455.000 469.000 495.000 83.000
Resultat: 604.000 -32.000 99.000 42.000 -70.000
Egenkapital: 524.000 46.000 78.000 3.000 -27.000
Regnskap for  Selnes Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 840.000 455.000 469.000 495.000 83.000
Driftskostnader -132.000 -304.000 -187.000 -272.000 -133.000
Driftsresultat 708.000 151.000 282.000 223.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -104.000 -183.000 -183.000 -181.000 -20.000
Finans -104.000 -183.000 -183.000 -181.000 -20.000
Resultat før skatt 604.000 -32.000 99.000 42.000 -70.000
Skattekostnad -126.000 0 -25.000 -12.000 21.000
Årsresultat 478.000 -32.000 75.000 30.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 3.879.000 3.879.000 3.888.000 3.900.000
Sum omløpsmidler 712.000 48.000 42.000 49.000 26.000
Sum eiendeler 715.000 3.927.000 3.921.000 3.937.000 3.926.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 24.000 56.000 -19.000 -49.000
Sum egenkapital 524.000 46.000 78.000 3.000 -27.000
Sum langsiktig gjeld 120.000 3.577.000 3.663.000 3.789.000 3.810.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 304.000 180.000 145.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 715.000 3.927.000 3.921.000 3.937.000 3.926.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 33.000 24.000 39.000 61.000
Andre inntekter 840.000 422.000 445.000 456.000 22.000
Driftsinntekter 840.000 455.000 469.000 495.000 83.000
Varekostnad 0 -3.000 -11.000 -29.000 -19.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -301.000 -176.000 -243.000 -114.000
Driftskostnader -132.000 -304.000 -187.000 -272.000 -133.000
Driftsresultat 708.000 151.000 282.000 223.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -104.000 -183.000 -183.000 -181.000 -20.000
Finans -104.000 -183.000 -183.000 -181.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 478.000 -32.000 75.000 30.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 9.000 21.000
Fast eiendom 0 3.876.000 3.876.000 3.876.000 3.876.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 3.876.000 3.876.000 3.876.000 3.876.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 3.000 3.879.000 3.879.000 3.888.000 3.900.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 7.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 712.000 48.000 42.000 42.000 26.000
Sum omløpsmidler 712.000 48.000 42.000 49.000 26.000
Sum eiendeler 715.000 3.927.000 3.921.000 3.937.000 3.926.000
Sum opptjent egenkapital 502.000 24.000 56.000 -19.000 -49.000
Sum egenkapital 524.000 46.000 78.000 3.000 -27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 120.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 120.000 3.577.000 3.663.000 3.789.000 3.810.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 6.000 0 16.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 7.000 3.000 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 296.000 161.000 145.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 71.000 304.000 180.000 145.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 715.000 3.927.000 3.921.000 3.937.000 3.926.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 641.000 -256.000 -138.000 -96.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 1 0.2 0.2 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 1 0.2 0.2 0.4 0.2
Soliditet 73.3 1.2 2 0.1 -0.7
Resultatgrad 84.3 33.2 60.1 45.1 -60.2
Rentedekningsgrad 6.8 0.8 1.5 1.2 -2.5
Gjeldsgrad 0.4 84.4 49.3 1311.3 -146.4
Total kapitalrentabilitet 9 3.8 7.2 5.7 -1.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex