Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selnes Boligpark Borettslag
Juridisk navn:  Selnes Boligpark Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95756649
Øvre Selnesveien 14D Øvre Selnesveien 14D Fax:
8402 Sortland 8402 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 989331043
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 11/8/2005
Foretakstype: BRL
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Adwice Sortland As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-144.25%
Egenkapital  
  
-0.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000
Resultat: -50.000 113.000 124.000 100.000 64.000
Egenkapital: 8.185.000 8.235.000 8.122.000 7.998.000 7.898.000
Regnskap for  Selnes Boligpark Borettslag
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000
Driftskostnader -380.000 -223.000 -224.000 -182.000 -177.000
Driftsresultat 196.000 353.000 352.000 393.000 399.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -246.000 -240.000 -229.000 -294.000 -338.000
Finans -246.000 -240.000 -229.000 -293.000 -335.000
Resultat før skatt -50.000 113.000 124.000 100.000 64.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 113.000 124.000 100.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.188.000 16.188.000 16.188.000 16.188.000 16.188.000
Sum omløpsmidler 605.000 650.000 530.000 407.000 313.000
Sum eiendeler 16.793.000 16.838.000 16.718.000 16.595.000 16.501.000
Sum opptjent egenkapital 450.000 500.000 387.000 263.000 163.000
Sum egenkapital 8.185.000 8.235.000 8.122.000 7.998.000 7.898.000
Sum langsiktig gjeld 8.580.000 8.580.000 8.580.000 8.580.000 8.580.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 23.000 16.000 17.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 16.793.000 16.838.000 16.718.000 16.595.000 16.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000
Driftsinntekter 576.000 576.000 576.000 576.000 576.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -7.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -379.000 -216.000 -224.000 -182.000 -177.000
Driftskostnader -380.000 -223.000 -224.000 -182.000 -177.000
Driftsresultat 196.000 353.000 352.000 393.000 399.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -246.000 -240.000 -229.000 -294.000 -338.000
Finans -246.000 -240.000 -229.000 -293.000 -335.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 113.000 124.000 100.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.188.000 16.188.000 16.188.000 16.188.000 16.188.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.188.000 16.188.000 16.188.000 16.188.000 16.188.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.188.000 16.188.000 16.188.000 16.188.000 16.188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 8.000 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 601.000 642.000 522.000 407.000 313.000
Sum omløpsmidler 605.000 650.000 530.000 407.000 313.000
Sum eiendeler 16.793.000 16.838.000 16.718.000 16.595.000 16.501.000
Sum opptjent egenkapital 450.000 500.000 387.000 263.000 163.000
Sum egenkapital 8.185.000 8.235.000 8.122.000 7.998.000 7.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.580.000 8.580.000 8.580.000 8.580.000 8.580.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 2.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 17.000 16.000 17.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 23.000 16.000 17.000 23.000
Sum gjeld og egenkapital 16.793.000 16.838.000 16.718.000 16.595.000 16.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 577.000 627.000 514.000 390.000 290.000
Likviditetsgrad 1 21.6 28.3 33.1 23.9 13.6
Likviditetsgrad 2 21.6 28.3 33.1 24.0 13.7
Soliditet 48.7 48.9 48.6 48.2 47.9
Resultatgrad 3 61.3 61.1 68.2 69.3
Rentedekningsgrad 0.8 1.5 1.5 1.3 1.2
Gjeldsgrad 1.1 1 1.1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 1.2 2.1 2.1 2.4 2.4
Signatur
22.07.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex