Selliseth & Welde AS
Juridisk navn:  Selliseth & Welde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45830555
Postboks 176 Kjøpmannsgata 34 Fax:
7501 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 991557393
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/19/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.61%
Resultat  
  
-49.14%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.674.000 4.110.000 7.503.000 5.262.000 5.173.000
Resultat: 472.000 928.000 1.893.000 1.302.000 707.000
Egenkapital: 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
Regnskap for  Selliseth & Welde AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.674.000 4.110.000 7.503.000 5.262.000 5.173.000
Driftskostnader -3.204.000 -3.185.000 -5.620.000 -3.968.000 -4.469.000
Driftsresultat 470.000 924.000 1.883.000 1.295.000 705.000
Finansinntekter 3.000 4.000 10.000 7.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 3.000 4.000 10.000 7.000 2.000
Resultat før skatt 472.000 928.000 1.893.000 1.302.000 707.000
Skattekostnad -110.000 -220.000 -474.000 -352.000 -199.000
Årsresultat 363.000 708.000 1.419.000 950.000 508.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 5.000 9.000 14.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.271.000 1.763.000 3.500.000 2.190.000 1.673.000
Sum eiendeler 1.271.000 1.768.000 3.509.000 2.204.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.067.000 1.564.000 3.306.000 2.000.000 1.487.000
Sum gjeld og egenkapital 1.271.000 1.768.000 3.510.000 2.204.000 1.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.674.000 4.110.000 7.503.000 5.262.000 5.173.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.674.000 4.110.000 7.503.000 5.262.000 5.173.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -2.656.000 -2.708.000 -2.909.000 -2.541.000 -2.468.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -543.000 -472.000 -2.706.000 -1.422.000 -1.983.000
Driftskostnader -3.204.000 -3.185.000 -5.620.000 -3.968.000 -4.469.000
Driftsresultat 470.000 924.000 1.883.000 1.295.000 705.000
Finansinntekter 3.000 4.000 10.000 7.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 3.000 4.000 10.000 7.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -363.000 -708.000 -1.419.000 -950.000 -508.000
Årsresultat 363.000 708.000 1.419.000 950.000 508.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 9.000 14.000 19.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 9.000 14.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 5.000 9.000 14.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 380.000 615.000 1.116.000 701.000 511.000
Andre fordringer 205.000 46.000 41.000 66.000 49.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 686.000 1.102.000 2.343.000 1.422.000 1.113.000
Sum omløpsmidler 1.271.000 1.763.000 3.500.000 2.190.000 1.673.000
Sum eiendeler 1.271.000 1.768.000 3.509.000 2.204.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 204.000 204.000 204.000 204.000 204.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 11.000 27.000 8.000 101.000
Betalbar skatt 110.000 220.000 474.000 352.000 199.000
Skyldig offentlige avgifter 347.000 378.000 519.000 387.000 225.000
Utbytte -363.000 -708.000 -1.419.000 -950.000 -508.000
Annen kortsiktig gjeld 603.000 955.000 2.286.000 1.253.000 963.000
Sum kortsiktig gjeld 1.067.000 1.564.000 3.306.000 2.000.000 1.487.000
Sum gjeld og egenkapital 1.271.000 1.768.000 3.510.000 2.204.000 1.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 204.000 199.000 194.000 190.000 186.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2
Soliditet 16.1 11.5 5.8 9.3 12.1
Resultatgrad 12.8 22.5 25.1 24.6 13.6
Rentedekningsgrad 708.0
Gjeldsgrad 5.2 7.7 16.2 9.8 7.3
Total kapitalrentabilitet 37.2 52.5 53.9 59.1 41.9
Signatur
02.01.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
WELDE BJØRN
SIGNATUR I FELLESSKAP
SELLISETH KNUT
Prokurister
02.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
WELDE BJØRN
PROKURA HVER FOR SEG
SELLISETH KNUT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex