Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selliseth Invest As
Juridisk navn:  Selliseth Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
co/ Nils Jørgen Selliseth Øvre Skytterholmen 119 co/ Nils Jørgen Selliseth Øvre Skytterholmen 119 Fax:
6020 Ålesund 6020 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 921450397
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/25/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ålesund Regnskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 36.381.000
Egenkapital: 24.431.000
Regnskap for  Selliseth Invest As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -183.000
Driftsresultat -183.000
Finansinntekter 36.648.000
Finanskostnader -85.000
Finans 36.563.000
Resultat før skatt 36.381.000
Skattekostnad -31.000
Årsresultat 36.350.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.442.000
Sum omløpsmidler 25.328.000
Sum eiendeler 30.770.000
Sum opptjent egenkapital 24.381.000
Sum egenkapital 24.431.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.340.000
Sum gjeld og egenkapital 30.771.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -183.000
Driftskostnader -183.000
Driftsresultat -183.000
Finansinntekter 36.648.000
Finanskostnader -85.000
Finans 36.563.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -5.835.000
Årsresultat 36.350.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.442.000
Sum anleggsmidler 5.442.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 16.088.000
Kasse, bank 9.238.000
Sum omløpsmidler 25.328.000
Sum eiendeler 30.770.000
Sum opptjent egenkapital 24.381.000
Sum egenkapital 24.431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 474.000
Betalbar skatt 31.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -5.835.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 6.340.000
Sum gjeld og egenkapital 30.771.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.988.000
Likviditetsgrad 1 4
Likviditetsgrad 2 4
Soliditet 79.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.2
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 118.5
Signatur
26.09.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex