Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Selliseth Drift As
Juridisk navn:  Selliseth Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Skytterholmen 119 Øvre Skytterholmen 119 Fax:
6020 Ålesund 6020 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 921141033
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ålesund Regnskapskontor As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 7.366.000
Resultat: 3.239.000
Egenkapital: 91.000
Regnskap for  Selliseth Drift As
Resultat 2018
Driftsinntekter 7.366.000
Driftskostnader -4.099.000
Driftsresultat 3.266.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000
Finans -27.000
Resultat før skatt 3.239.000
Skattekostnad -785.000
Årsresultat 2.454.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 717.000
Sum omløpsmidler 3.784.000
Sum eiendeler 4.501.000
Sum opptjent egenkapital 54.000
Sum egenkapital 91.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 4.410.000
Sum gjeld og egenkapital 4.501.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.366.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 7.366.000
Varekostnad 0
Lønninger -3.474.000
Avskrivning -226.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -399.000
Driftskostnader -4.099.000
Driftsresultat 3.266.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000
Finans -27.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -2.400.000
Årsresultat 2.454.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 717.000
Sum varige driftsmidler 717.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 717.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 542.000
Andre fordringer 866.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.376.000
Sum omløpsmidler 3.784.000
Sum eiendeler 4.501.000
Sum opptjent egenkapital 54.000
Sum egenkapital 91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 785.000
Skyldig offentlige avgifter 236.000
Utbytte -2.400.000
Annen kortsiktig gjeld 983.000
Sum kortsiktig gjeld 4.410.000
Sum gjeld og egenkapital 4.501.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -626.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 2
Resultatgrad 44.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 48.5
Total kapitalrentabilitet 72.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex