Seljord Rekneskaps-Service AS
Juridisk navn:  Seljord Rekneskaps-Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35058000
Nyveg 3C Nyveg 3C Fax: 35058001
3840 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 910861360
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/30/1974
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.28%
Resultat  
  
1.47%
Egenkapital  
  
22.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 15.291.000 14.122.000 13.470.000 12.913.000 13.271.000
Resultat: 2.141.000 2.110.000 2.013.000 1.884.000 1.483.000
Egenkapital: 2.888.000 2.361.000 2.250.000 1.929.000 1.523.000
Regnskap for  Seljord Rekneskaps-Service AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 15.291.000 14.122.000 13.470.000 12.913.000 13.271.000
Driftskostnader -13.177.000 -12.033.000 -11.471.000 -11.031.000 -11.785.000
Driftsresultat 2.114.000 2.089.000 1.999.000 1.883.000 1.486.000
Finansinntekter 31.000 27.000 28.000 22.000 19.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -14.000 -20.000 -22.000
Finans 27.000 21.000 14.000 2.000 -3.000
Resultat før skatt 2.141.000 2.110.000 2.013.000 1.884.000 1.483.000
Skattekostnad -474.000 -499.000 -491.000 -478.000 -211.000
Årsresultat 1.667.000 1.611.000 1.521.000 1.406.000 1.272.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.260.000 1.144.000 1.148.000 1.153.000 1.188.000
Sum omløpsmidler 5.011.000 4.950.000 4.281.000 3.698.000 2.933.000
Sum eiendeler 6.271.000 6.094.000 5.429.000 4.851.000 4.121.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 1.611.000 1.500.000 1.179.000 773.000
Sum egenkapital 2.888.000 2.361.000 2.250.000 1.929.000 1.523.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.884.000 3.733.000 3.179.000 2.923.000 2.599.000
Sum gjeld og egenkapital 6.272.000 6.094.000 5.429.000 4.852.000 4.122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.136.000 13.975.000 13.388.000 12.805.000 13.170.000
Andre inntekter 155.000 147.000 82.000 108.000 101.000
Driftsinntekter 15.291.000 14.122.000 13.470.000 12.913.000 13.271.000
Varekostnad -102.000 -106.000 -99.000 -69.000 -118.000
Lønninger -9.457.000 -8.679.000 -8.298.000 -7.873.000 -8.595.000
Avskrivning -3.000 0 -18.000 -28.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.615.000 -3.248.000 -3.056.000 -3.061.000 -3.015.000
Driftskostnader -13.177.000 -12.033.000 -11.471.000 -11.031.000 -11.785.000
Driftsresultat 2.114.000 2.089.000 1.999.000 1.883.000 1.486.000
Finansinntekter 31.000 27.000 28.000 22.000 19.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -14.000 -20.000 -22.000
Finans 27.000 21.000 14.000 2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.000.000 -750.000
Årsresultat 1.667.000 1.611.000 1.521.000 1.406.000 1.272.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 36.000 40.000 44.000 32.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 120.000 0 0 18.000 45.000
Sum varige driftsmidler 120.000 0 0 18.000 45.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.104.000 1.109.000
Sum anleggsmidler 1.260.000 1.144.000 1.148.000 1.153.000 1.188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.087.000 861.000 654.000 846.000 576.000
Andre fordringer 668.000 540.000 832.000 919.000 963.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.318.000 3.070.000 2.316.000 1.455.000 1.394.000
Sum omløpsmidler 5.011.000 4.950.000 4.281.000 3.698.000 2.933.000
Sum eiendeler 6.271.000 6.094.000 5.429.000 4.851.000 4.121.000
Sum opptjent egenkapital 2.138.000 1.611.000 1.500.000 1.179.000 773.000
Sum egenkapital 2.888.000 2.361.000 2.250.000 1.929.000 1.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 500.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 100.000
Sum langsiktig gjeld 500.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 82.000 84.000 40.000 96.000 51.000
Betalbar skatt 360.000 495.000 504.000 476.000 220.000
Skyldig offentlige avgifter 789.000 745.000 644.000 584.000 674.000
Utbytte -750.000 -1.500.000 -1.200.000 -1.000.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 903.000 909.000 792.000 767.000 803.000
Sum kortsiktig gjeld 2.884.000 3.733.000 3.179.000 2.923.000 2.599.000
Sum gjeld og egenkapital 6.272.000 6.094.000 5.429.000 4.852.000 4.122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.127.000 1.217.000 1.102.000 775.000 334.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.3 1.3 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.3 1.3 1.2
Soliditet 4 38.7 41.4 39.8 36.9
Resultatgrad 13.8 14.8 14.8 14.6 11.2
Rentedekningsgrad 528.5 348.2 142.8 94.2 68.4
Gjeldsgrad 1.2 1.6 1.4 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 34.2 34.7 37.3 39.3 36.5
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex