Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Sekkingstad AS
Juridisk navn:  Sekkingstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56319300
Skaganeset Skaganeset Fax: 56337502
5382 Skogsvåg 5382 Skogsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 963950837
Aksjekapital: 11.775.587 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/22/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.51%
Resultat  
  
-71.34%
Egenkapital  
  
-4.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.792.073.000 3.018.631.000 3.134.740.000 3.177.350.000 2.080.962.000
Resultat: 9.279.000 32.379.000 64.116.000 67.770.000 27.172.000
Egenkapital: 114.210.000 119.866.000 117.848.000 124.066.000 89.178.000
Regnskap for  Sekkingstad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.792.073.000 3.018.631.000 3.134.740.000 3.177.350.000 2.080.962.000
Driftskostnader -2.783.050.000 -2.984.524.000 -3.066.874.000 -3.105.679.000 -2.050.014.000
Driftsresultat 9.024.000 34.107.000 67.865.000 71.673.000 30.949.000
Finansinntekter 7.402.000 4.673.000 4.582.000 3.783.000 3.025.000
Finanskostnader -7.147.000 -6.401.000 -8.332.000 -7.686.000 -6.802.000
Finans 255.000 -1.728.000 -3.750.000 -3.903.000 -3.777.000
Resultat før skatt 9.279.000 32.379.000 64.116.000 67.770.000 27.172.000
Skattekostnad -1.935.000 -7.286.000 -15.335.000 -16.860.000 -7.525.000
Årsresultat 7.344.000 25.093.000 48.781.000 50.910.000 19.647.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.303.000 84.129.000 110.875.000 81.165.000 34.896.000
Sum omløpsmidler 476.936.000 422.521.000 361.688.000 415.976.000 434.956.000
Sum eiendeler 552.239.000 506.650.000 472.563.000 497.141.000 469.852.000
Sum opptjent egenkapital 96.451.000 102.107.000 100.089.000 106.307.000 71.419.000
Sum egenkapital 114.210.000 119.866.000 117.848.000 124.066.000 89.178.000
Sum langsiktig gjeld 4.375.000 5.625.000 6.875.000 8.125.000 9.375.000
Sum kortsiktig gjeld 433.654.000 381.159.000 347.840.000 364.950.000 371.299.000
Sum gjeld og egenkapital 552.239.000 506.650.000 472.563.000 497.141.000 469.852.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.780.478.000 3.009.059.000 3.126.916.000 3.177.010.000 2.080.962.000
Andre inntekter 11.595.000 9.571.000 7.824.000 340.000 0
Driftsinntekter 2.792.073.000 3.018.631.000 3.134.740.000 3.177.350.000 2.080.962.000
Varekostnad -2.784.648.000 -2.951.236.000 -3.048.064.000 -3.063.230.000 -2.026.197.000
Lønninger -21.370.000 -23.556.000 -24.592.000 -21.570.000 -18.066.000
Avskrivning -806.000 -596.000 -869.000 -715.000 -725.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.864.000 -18.105.000 -18.479.000 -19.649.000 -13.783.000
Driftskostnader -2.783.050.000 -2.984.524.000 -3.066.874.000 -3.105.679.000 -2.050.014.000
Driftsresultat 9.024.000 34.107.000 67.865.000 71.673.000 30.949.000
Finansinntekter 7.402.000 4.673.000 4.582.000 3.783.000 3.025.000
Finanskostnader -7.147.000 -6.401.000 -8.332.000 -7.686.000 -6.802.000
Finans 255.000 -1.728.000 -3.750.000 -3.903.000 -3.777.000
Konsernbidrag 0 -5.074.000 -35.000.000 -11.022.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.344.000 25.093.000 48.781.000 50.910.000 19.647.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 676.000 520.000 2.176.000 3.664.000 2.356.000
Fast eiendom 1.535.000 1.977.000 1.977.000 2.198.000 2.419.000
Maskiner anlegg 1.971.000 2.148.000 1.040.000 1.421.000 1.681.000
Driftsløsøre 869.000 591.000 4.059.000 461.000 304.000
Sum varige driftsmidler 4.375.000 4.716.000 7.076.000 4.080.000 4.404.000
Sum finansielle anleggsmidler 70.253.000 78.893.000 101.623.000 73.421.000 28.136.000
Sum anleggsmidler 75.303.000 84.129.000 110.875.000 81.165.000 34.896.000
Varebeholdning 110.157.000 69.407.000 60.660.000 35.536.000 34.427.000
Kundefordringer 327.134.000 298.606.000 231.538.000 283.140.000 347.024.000
Andre fordringer 38.887.000 53.784.000 54.535.000 69.526.000 32.737.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 757.000 725.000 14.955.000 27.775.000 20.768.000
Sum omløpsmidler 476.936.000 422.521.000 361.688.000 415.976.000 434.956.000
Sum eiendeler 552.239.000 506.650.000 472.563.000 497.141.000 469.852.000
Sum opptjent egenkapital 96.451.000 102.107.000 100.089.000 106.307.000 71.419.000
Sum egenkapital 114.210.000 119.866.000 117.848.000 124.066.000 89.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 18.371.000 79.634.000
Sum langsiktig gjeld 4.375.000 5.625.000 6.875.000 8.125.000 9.375.000
Leverandørgjeld 420.281.000 350.085.000 284.460.000 305.002.000 274.812.000
Betalbar skatt 1.363.000 2.993.000 12.921.000 12.664.000 8.418.000
Skyldig offentlige avgifter 1.783.000 1.354.000 1.919.000 3.140.000 2.208.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.226.000 26.727.000 48.540.000 25.773.000 6.227.000
Sum kortsiktig gjeld 433.654.000 381.159.000 347.840.000 364.950.000 371.299.000
Sum gjeld og egenkapital 552.239.000 506.650.000 472.563.000 497.141.000 469.852.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.282.000 41.362.000 13.848.000 51.026.000 63.657.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 1 1.1
Soliditet 20.7 23.7 24.9 2 19.0
Resultatgrad 0.3 1.1 2.2 2.3 1.5
Rentedekningsgrad 1.3 5.3 8.1 9.3 5.0
Gjeldsgrad 3.8 3.2 3 3 4.3
Total kapitalrentabilitet 3 7.7 15.3 15.2 7.2
Signatur
10.01.2020
SIGNATUR
SEKKINGSTAD BÅRD
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex