Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seivåg Shipping AS
Juridisk navn:  Seivåg Shipping AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55084500
Økland 12 Økland 12 Fax: 56181801
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 965002901
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/9/1992 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: lafjord rederi as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.41%
Resultat  
  
-111.02%
Egenkapital  
  
-14.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.352.000 24.346.000 33.212.000 38.743.000 35.021.000
Resultat: -507.000 4.601.000 10.155.000 16.825.000 10.244.000
Egenkapital: 35.073.000 40.855.000 39.466.000 29.747.000 15.903.000
Regnskap for  Seivåg Shipping AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.352.000 24.346.000 33.212.000 38.743.000 35.021.000
Driftskostnader -21.102.000 -19.871.000 -22.816.000 -21.246.000 -23.699.000
Driftsresultat -749.000 4.476.000 10.396.000 17.497.000 11.323.000
Finansinntekter 342.000 125.000 168.000 134.000 34.000
Finanskostnader -100.000 0 -409.000 -807.000 -1.112.000
Finans 242.000 125.000 -241.000 -673.000 -1.078.000
Resultat før skatt -507.000 4.601.000 10.155.000 16.825.000 10.244.000
Skattekostnad 0 0 -436.000 19.000 70.000
Årsresultat -507.000 4.601.000 9.719.000 16.844.000 10.314.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.879.000 17.812.000 20.805.000 24.235.000 27.209.000
Sum omløpsmidler 11.523.000 28.171.000 21.110.000 24.595.000 12.586.000
Sum eiendeler 54.402.000 45.983.000 41.915.000 48.830.000 39.795.000
Sum opptjent egenkapital 32.073.000 37.855.000 36.466.000 26.747.000 12.903.000
Sum egenkapital 35.073.000 40.855.000 39.466.000 29.747.000 15.903.000
Sum langsiktig gjeld 10.048.000 0 0 12.574.000 17.574.000
Sum kortsiktig gjeld 9.281.000 5.128.000 2.449.000 6.509.000 6.318.000
Sum gjeld og egenkapital 54.402.000 45.983.000 41.915.000 48.830.000 39.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.352.000 24.346.000 33.212.000 38.743.000 35.021.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.352.000 24.346.000 33.212.000 38.743.000 35.021.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.591.000 -6.907.000 -6.827.000 -6.698.000 -6.290.000
Avskrivning -2.967.000 -2.994.000 -2.994.000 -2.994.000 -3.141.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.544.000 -9.970.000 -12.995.000 -11.554.000 -14.268.000
Driftskostnader -21.102.000 -19.871.000 -22.816.000 -21.246.000 -23.699.000
Driftsresultat -749.000 4.476.000 10.396.000 17.497.000 11.323.000
Finansinntekter 342.000 125.000 168.000 134.000 34.000
Finanskostnader -100.000 0 -409.000 -807.000 -1.112.000
Finans 242.000 125.000 -241.000 -673.000 -1.078.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.275.000 -3.212.000 0 -3.000.000 -2.000.000
Årsresultat -507.000 4.601.000 9.719.000 16.844.000 10.314.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 436.000 417.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.555.000 17.812.000 20.805.000 23.799.000 26.792.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.324.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.879.000 17.812.000 20.805.000 24.235.000 27.209.000
Varebeholdning 386.000 161.000 386.000 274.000 261.000
Kundefordringer 4.419.000 2.355.000 2.293.000 3.460.000 4.242.000
Andre fordringer 1.079.000 1.174.000 1.126.000 1.013.000 1.029.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 364.000 21.269.000 17.305.000 19.847.000 7.054.000
Sum omløpsmidler 11.523.000 28.171.000 21.110.000 24.595.000 12.586.000
Sum eiendeler 54.402.000 45.983.000 41.915.000 48.830.000 39.795.000
Sum opptjent egenkapital 32.073.000 37.855.000 36.466.000 26.747.000 12.903.000
Sum egenkapital 35.073.000 40.855.000 39.466.000 29.747.000 15.903.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 584.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.048.000 0 0 12.574.000 17.574.000
Leverandørgjeld 1.549.000 334.000 908.000 906.000 1.162.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.090.000 1.411.000 1.269.000 1.700.000 1.643.000
Utbytte -5.275.000 -3.212.000 0 -3.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 784.000 171.000 272.000 903.000 1.514.000
Sum kortsiktig gjeld 9.281.000 5.128.000 2.449.000 6.509.000 6.318.000
Sum gjeld og egenkapital 54.402.000 45.983.000 41.915.000 48.830.000 39.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.242.000 23.043.000 18.661.000 18.086.000 6.268.000
Likviditetsgrad 1 1.2 5.5 8.6 3.8 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 5.5 8.5 3.8 2.0
Soliditet 64.5 88.8 94.2 60.9 40.0
Resultatgrad -3.7 18.4 31.3 45.2 32.3
Rentedekningsgrad -7.5 25.4 21.8 10.2
Gjeldsgrad 0.6 0.1 0.1 0.6 1.5
Total kapitalrentabilitet -0.7 1 25.2 36.1 28.5
Signatur
20.09.2016
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
20.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex