Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seistar Holding AS
Juridisk navn:  Seistar Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55084500
Økland 12 Økland 12 Fax: 56181801
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 981409450
Aksjekapital: 5.650.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/25/1999
Foretakstype: AS
Tidligere navn: seivåg as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.88%
Resultat  
  
-41.9%
Egenkapital  
  
8.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.579.000 6.118.000 7.908.000 7.129.000 4.829.000
Resultat: 18.768.000 32.305.000 8.742.000 7.950.000 10.668.000
Egenkapital: 81.342.000 75.076.000 49.121.000 46.763.000 15.089.000
Regnskap for  Seistar Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.579.000 6.118.000 7.908.000 7.129.000 4.829.000
Driftskostnader -7.323.000 -5.166.000 -6.843.000 -6.696.000 -4.652.000
Driftsresultat 256.000 952.000 1.066.000 433.000 177.000
Finansinntekter 26.770.000 40.375.000 11.603.000 10.114.000 13.278.000
Finanskostnader -8.258.000 -9.021.000 -3.927.000 -2.597.000 -2.787.000
Finans 18.512.000 31.354.000 7.676.000 7.517.000 10.491.000
Resultat før skatt 18.768.000 32.305.000 8.742.000 7.950.000 10.668.000
Skattekostnad -502.000 -350.000 -384.000 -276.000 -49.000
Årsresultat 18.266.000 31.955.000 8.359.000 7.673.000 10.619.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.876.000 339.623.000 339.947.000 119.498.000 70.238.000
Sum omløpsmidler 26.426.000 38.861.000 12.824.000 9.580.000 7.637.000
Sum eiendeler 369.302.000 378.484.000 352.771.000 129.078.000 77.875.000
Sum opptjent egenkapital 47.042.000 40.776.000 14.821.000 12.463.000 10.789.000
Sum egenkapital 81.342.000 75.076.000 49.121.000 46.763.000 15.089.000
Sum langsiktig gjeld 262.212.000 270.499.000 294.908.000 74.184.000 55.600.000
Sum kortsiktig gjeld 25.747.000 32.908.000 8.741.000 8.131.000 7.186.000
Sum gjeld og egenkapital 369.301.000 378.483.000 352.770.000 129.078.000 77.875.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 7.908.000 0 0
Andre inntekter 7.579.000 6.118.000 0 7.129.000 4.829.000
Driftsinntekter 7.579.000 6.118.000 7.908.000 7.129.000 4.829.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.062.000 -4.285.000 -5.887.000 -5.833.000 -3.988.000
Avskrivning 0 -20.000 -35.000 -35.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.261.000 -861.000 -921.000 -828.000 -629.000
Driftskostnader -7.323.000 -5.166.000 -6.843.000 -6.696.000 -4.652.000
Driftsresultat 256.000 952.000 1.066.000 433.000 177.000
Finansinntekter 26.770.000 40.375.000 11.603.000 10.114.000 13.278.000
Finanskostnader -8.258.000 -9.021.000 -3.927.000 -2.597.000 -2.787.000
Finans 18.512.000 31.354.000 7.676.000 7.517.000 10.491.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.673.000 -4.619.000
Utbytte -12.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -1.000.000
Årsresultat 18.266.000 31.955.000 8.359.000 7.673.000 10.619.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 20.000 55.000 89.000
Sum varige driftsmidler 0 17.800.000 20.000 55.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 342.876.000 321.823.000 339.927.000 119.443.000 70.149.000
Sum anleggsmidler 342.876.000 339.623.000 339.947.000 119.498.000 70.238.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 139.000 9.000 0 0 0
Andre fordringer 0 8.000 57.000 170.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.845.000 8.619.000 6.768.000 3.411.000 1.630.000
Sum omløpsmidler 26.426.000 38.861.000 12.824.000 9.580.000 7.637.000
Sum eiendeler 369.302.000 378.484.000 352.771.000 129.078.000 77.875.000
Sum opptjent egenkapital 47.042.000 40.776.000 14.821.000 12.463.000 10.789.000
Sum egenkapital 81.342.000 75.076.000 49.121.000 46.763.000 15.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.035.000 3.173.000 3.311.000 3.449.000 3.725.000
Gjeld til kredittinstitutt 10.550.000 24.225.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 262.212.000 270.499.000 294.908.000 74.184.000 55.600.000
Leverandørgjeld 334.000 115.000 104.000 233.000 65.000
Betalbar skatt 640.000 488.000 521.000 552.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 782.000 612.000 627.000 804.000 592.000
Utbytte -12.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.442.000 1.469.000 1.489.000 6.542.000 6.480.000
Sum kortsiktig gjeld 25.747.000 32.908.000 8.741.000 8.131.000 7.186.000
Sum gjeld og egenkapital 369.301.000 378.483.000 352.770.000 129.078.000 77.875.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 679.000 5.953.000 4.083.000 1.449.000 451.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1.5 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.2 1.5 1.2 1.1
Soliditet 2 19.8 13.9 36.2 19.4
Resultatgrad 3.4 15.6 13.5 6.1 3.7
Rentedekningsgrad 0 0.1 0.3 4.1 4.8
Gjeldsgrad 3.5 4 6.2 1.8 4.2
Total kapitalrentabilitet 7.3 10.9 3.6 8.2 17.3
Signatur
20.09.2016
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex