Seim Fysikalske AS
Juridisk navn:  Seim Fysikalske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56350942
Fax: 56350942
5912 Seim 5912 Seim
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 971004894
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/10/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.51%
Resultat  
  
14.23%
Egenkapital  
  
219.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.344.000 1.854.000 1.931.000 1.916.000 1.900.000
Resultat: 297.000 260.000 343.000 437.000 454.000
Egenkapital: 342.000 107.000 115.000 159.000 132.000
Regnskap for  Seim Fysikalske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.344.000 1.854.000 1.931.000 1.916.000 1.900.000
Driftskostnader -1.047.000 -1.594.000 -1.589.000 -1.478.000 -1.446.000
Driftsresultat 297.000 260.000 343.000 437.000 453.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 297.000 260.000 343.000 437.000 454.000
Skattekostnad -63.000 -58.000 -87.000 -111.000 -128.000
Årsresultat 235.000 202.000 256.000 326.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 181.000 166.000 159.000 227.000 217.000
Sum omløpsmidler 233.000 374.000 520.000 513.000 514.000
Sum eiendeler 414.000 540.000 679.000 740.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 7.000 15.000 59.000 32.000
Sum egenkapital 342.000 107.000 115.000 159.000 132.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 72.000 433.000 564.000 581.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 414.000 540.000 679.000 740.000 731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.085.000 1.422.000 1.510.000 1.507.000 1.500.000
Andre inntekter 260.000 433.000 421.000 409.000 400.000
Driftsinntekter 1.344.000 1.854.000 1.931.000 1.916.000 1.900.000
Varekostnad 0 0 0 -2.000 0
Lønninger -136.000 -861.000 -851.000 -843.000 -835.000
Avskrivning -52.000 -37.000 -68.000 -77.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -859.000 -696.000 -670.000 -556.000 -538.000
Driftskostnader -1.047.000 -1.594.000 -1.589.000 -1.478.000 -1.446.000
Driftsresultat 297.000 260.000 343.000 437.000 453.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -210.000 -300.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 235.000 202.000 256.000 326.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 40.000 53.000 66.000 111.000 143.000
Driftsløsøre 141.000 113.000 92.000 115.000 74.000
Sum varige driftsmidler 181.000 166.000 159.000 227.000 217.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 181.000 166.000 159.000 227.000 217.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 109.000 50.000 120.000 7.000
Andre fordringer 17.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 207.000 265.000 471.000 393.000 507.000
Sum omløpsmidler 233.000 374.000 520.000 513.000 514.000
Sum eiendeler 414.000 540.000 679.000 740.000 731.000
Sum opptjent egenkapital 242.000 7.000 15.000 59.000 32.000
Sum egenkapital 342.000 107.000 115.000 159.000 132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 0 -1.000 -10.000 -5.000
Betalbar skatt 63.000 58.000 87.000 111.000 128.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 88.000 90.000 77.000 74.000
Utbytte 0 -210.000 -300.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 77.000 89.000 103.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 433.000 564.000 581.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 414.000 540.000 679.000 740.000 731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 161.000 -59.000 -44.000 -68.000 -85.000
Likviditetsgrad 1 3.2 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 3.2 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 82.6 19.8 16.9 21.5 18.1
Resultatgrad 22.1 1 17.8 22.8 23.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 4 4.9 3.7 4.5
Total kapitalrentabilitet 71.7 48.1 50.5 59.1 62.1
Signatur
14.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex