Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Seihav AS
Juridisk navn:  Seihav AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183155
Fax:
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 974420899
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Østervold Anne Lise
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.42%
Resultat  
  
-0.57%
Egenkapital  
  
10.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 129.000 149.000 141.000 127.000 112.000
Resultat: 9.844.000 9.900.000 16.324.000 22.011.000 7.616.000
Egenkapital: 105.960.000 96.101.000 87.479.000 71.008.000 39.851.000
Regnskap for  Seihav AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 129.000 149.000 141.000 127.000 112.000
Driftskostnader -213.000 -330.000 -244.000 -299.000 -250.000
Driftsresultat -84.000 -181.000 -103.000 -172.000 -138.000
Finansinntekter 11.294.000 11.172.000 17.039.000 23.055.000 10.497.000
Finanskostnader -1.365.000 -1.090.000 -611.000 -872.000 -2.743.000
Finans 9.929.000 10.082.000 16.428.000 22.183.000 7.754.000
Resultat før skatt 9.844.000 9.900.000 16.324.000 22.011.000 7.616.000
Skattekostnad 14.000 2.000 146.000 10.000 0
Årsresultat 9.858.000 9.902.000 16.471.000 22.021.000 7.616.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.936.000 131.301.000 81.901.000 81.907.000 75.203.000
Sum omløpsmidler 23.043.000 9.745.000 17.667.000 3.502.000 8.031.000
Sum eiendeler 142.979.000 141.046.000 99.568.000 85.409.000 83.234.000
Sum opptjent egenkapital 105.160.000 95.301.000 86.679.000 70.208.000 39.451.000
Sum egenkapital 105.960.000 96.101.000 87.479.000 71.008.000 39.851.000
Sum langsiktig gjeld 36.850.000 43.493.000 11.886.000 14.180.000 43.269.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 1.453.000 203.000 221.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 142.980.000 141.047.000 99.568.000 85.409.000 83.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 129.000 149.000 141.000 127.000 112.000
Driftsinntekter 129.000 149.000 141.000 127.000 112.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -323.000 -237.000 -292.000 -243.000
Driftskostnader -213.000 -330.000 -244.000 -299.000 -250.000
Driftsresultat -84.000 -181.000 -103.000 -172.000 -138.000
Finansinntekter 11.294.000 11.172.000 17.039.000 23.055.000 10.497.000
Finanskostnader -1.365.000 -1.090.000 -611.000 -872.000 -2.743.000
Finans 9.929.000 10.082.000 16.428.000 22.183.000 7.754.000
Konsernbidrag 0 0 0 -3.639.000 0
Utbytte 0 -1.280.000 0 0 0
Årsresultat 9.858.000 9.902.000 16.471.000 22.021.000 7.616.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 3.000 1.000 0 0
Fast eiendom 3.152.000 30.000 38.000 45.000 52.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.152.000 30.000 38.000 45.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 116.767.000 131.268.000 81.862.000 81.862.000 75.151.000
Sum anleggsmidler 119.936.000 131.301.000 81.901.000 81.907.000 75.203.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 161.000 187.000 177.000 159.000 163.000
Andre fordringer 7.031.000 7.398.000 15.403.000 1.381.000 5.752.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.851.000 2.160.000 2.087.000 1.963.000 2.117.000
Sum omløpsmidler 23.043.000 9.745.000 17.667.000 3.502.000 8.031.000
Sum eiendeler 142.979.000 141.046.000 99.568.000 85.409.000 83.234.000
Sum opptjent egenkapital 105.160.000 95.301.000 86.679.000 70.208.000 39.451.000
Sum egenkapital 105.960.000 96.101.000 87.479.000 71.008.000 39.851.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 151.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.850.000 43.493.000 11.886.000 14.180.000 43.269.000
Leverandørgjeld 67.000 4.000 2.000 0 19.000
Betalbar skatt 0 0 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.280.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 1.448.000 195.000 221.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 170.000 1.453.000 203.000 221.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 142.980.000 141.047.000 99.568.000 85.409.000 83.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.873.000 8.292.000 17.464.000 3.281.000 7.917.000
Likviditetsgrad 1 135.5 6.7 8 15.8 70.4
Likviditetsgrad 2 135.5 6.7 8 15.9 70.5
Soliditet 74.1 68.1 87.9 83.1 47.9
Resultatgrad -65.1 -121.5 -135.4 -123.2
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.2 26.2 3.8
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.1 0.2 1.1
Total kapitalrentabilitet 7.8 7.8 1 26.8 12.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex